Archeologisch weekend

Archeologisch weekend

3/10/2016- Het Infopunt van het Stationsproject Mechelen in Beweging toont dit weekend unieke vondsten die afkomstig zijn van de archologische opgraven die de voorbije jaren op de stationssite plaats vonden. Enkele waardevolle potten uit het IJzertijdperk en historisch beladen bomfragmenten uit 1944 vormen de absolute blikvangers.

Liefst twee jaar lang kregen archeologen de kans om op de site van het stationsproject de bodem uit te kammen. Ze gingen daarbij niet alleen op zoek naar waardevolle relicten uit een ver verleden, maar namen ook de gelegenheid te baat om de oudste structuren van onze Belgische spoorweggeschiedenis in kaart te brengen.

Onder supervisie van de stedelijke dienst voor archeologie ging het gespecialiseerde bureau All-Archeo bijzonder nauwgezet te werk en dat leverde onverhoopte resultaten op. Een van de meest merkwaardige ontdekkingen betreft zeker een deel van een kringgreppel uit de Bronstijd. Het gaat meer bepaald om een begraafplaats die mogelijk meer dan 3.000 jaar oud is. Meteen toonden de archeologen aan dat er toen al bewoning was in Mechelen.

Blikvangers zijn zeker ook de twee prachtige, volledig bewaarde stenen potten uit de late Bronstijd of de vroege IJzertijd. De specialisten catalogeren dat als een zeer merkwaardige vondst.  En uit de meer recente maar erg dramatische geschiedenis groef men een staartstuk van een Amerikaanse brandbom uit de Tweede Wereldoorlog op. Wellicht gaat het om restanten van een projectiel dat op 19 april 1944 boven het Arsenaal gedropt werd.

Al deze unieke vondsten worden dit weekend uitzonderlijk getoond in het Infopunt van het stationsproject aan de Consciencestraat 1b in Mechelen. Er is een ook een doorlopende presentatie die het verhaal van de opgravingen vertelt. Op vrijdag 7 en zaterdag 8 oktober kan men er terecht van 10u tot 17u, op zondag 9 oktober van 13u tot 17u. De toegang is gratis.

lees meer: Stationsproject graaft tot in de bronstijd