Algemene timing en onderdelen

Van vision tot station

Dat een ingewikkeld bouwproject van drie kilometer veel tijd vergt, staat buiten kijf. Een bouwproject doorloopt dan ook een hele resem fases: van plannings- tot bouwfase en ingebruikname van de bouwwerken.. De komende zeven jaar zullen er regelmatig onderdelen van het stationsproject klaar zijn.

Onderdelen

Het stationsproject bestaat uit vijf onderdelen:

  1. Een nieuw stationsgebouw
  2. Een nieuwe spoorbypass met twee nieuwe sporen 11 en 12
  3. De tangent: een nieuwe verbindingsweg tussen de Brusselsesteenweg en de N15.
  4. Nieuwe fiets- en voetpaden tussen de Brusselsesteenweg en de N15
  5. Een nieuw busstation

Benieuwd wat het uiteindelijk allemaal zal geven?
Bekijk dan de Toekomstbeelden…