Klankbordgroep

De klankbordgroep

De klankbordgroep bestaat uit een 20-tal afgevaardigden, die de belangengroepen uit de buurt vertegenwoordigen. Regelmatig komen zij samen om informatie en standpunten uit te wisselen. Het is een belangrijk instrument om de mening en voorstellen van de inwoners te horen en door te spelen naar de betrokken partijen. Maar de groep is ook een belangrijk participatief instrument. Binnen de grenzen van de technische voorwaarden en de financiële haalbaarheid kunnen de leden voorstellen aanbrengen of verbeteringen formuleren. De voorbije jaren is dat al verschillende keren gebeurd, waardoor het project een belangrijke meerwaarde heeft gekregen.

 

Leden:

Communicatieteam Mechelen in Beweging, projectleider Mechelen in Beweging, Wijkraad Tervuurstesteenweg, Wijkraad Arsenaal, Wijkraad Centrum, Wijkraad Nekkerspoel, Wijkraad Mechelen-Zuid, Buurtcomité Leuvensesteenweg, Buurtcomité Station- Brusselpoort, Leefmilieugroep Mechelen-Zuid vzw, VOKA, Onderwijsoverleg mechelen, TreinTramBus, Fietsersbond, ACV Mechelen-Rupel, UNIZO, GECORO, ACLVB, ABVV, SARPH

De klankbordgroep van het Mechelse stationsproject

Wil je graag je mening delen?
Heb je een opmerking?
Dan kan je de klankbordgroep bereiken op volgend e-mailadres:
klankbordgroep@mecheleninbeweging.be

Laatste nieuws over de klankbordgroep