Klankbordgroep

De klankbordgroep

De klankbordgroep bestaat uit een 20-tal afgevaardigden, die de belangengroepen uit de buurt vertegenwoordigen. Zes keer per jaar komen zij samen om informatie en standpunten uit te wisselen. Deze klankbordgroep is een belangrijk instrument om de mening en voorstellen van de inwoners te horen en door te spelen naar de betrokken partijen. Maar de Klankbordgroep is ook een belangrijk participatief instrument. Binnen de grenzen van de technische voorwaarden en de financiële haalbaarheid kunnen de leden voorstellen aanbrengen of verbeteringen formuleren. De voorbije jaren is dat al verschillende keren gebeurd, waardoor het project een belangrijke meerwaarde heeft gekregen. Rudy Van Camp, communicatiecoördinator van het hele project, zit als onafhankelijke voorzitter deze vergaderingen voor.

 

Voorzitter:

Rudy Van Camp, communicatieverantwoordelijke Mechelen in Beweging

 

Leden:

Communicatieteam Mechelen in Beweging, projectleider Mechelen in Beweging, Wijkraad Tervuurstesteenweg, Wijkraad Arsenaal, Wijkraad Centrum, Wijkraad Nekkerspoel, Wijkraad Mechelen-Zuid, Buurtcomité Leuvensesteenweg, Buurtcomité Station- Brusselpoort, Leefmilieugroep Mechelen-Zuid vzw, VOKA, Onderwijsoverleg mechelen, TreinTramBus, Fietsersbond, ACV Mechelen-Rupel, UNIZO, GECORO, ACLVB, ABVV, SARPH

De klankbordgroep van het Mechelse stationsproject

Wil je graag je mening delen?
Heb je een opmerking?
Dan kan je de klankbordgroep bereiken op volgend e-mailadres:
klankbordgroep@mecheleninbeweging.be

Laatste nieuws over de klankbordgroep