Folders en presentaties

Folders

Hier vind je alle brochures die we sinds 2008 hebben uitgebracht. Opgepast, de beelden in de folders zijn ondertussen niet meer allemaal volledig actueel. We sturen immers voortdurend bij. Van zodra bepaalde ontwerpen (van het stationsgebouw e.d.) werden bijgestuurd, brengen we een nieuwe folder uit. De folders delen we uit op evenementen zoals het jaarlijkse Groot Werfbezoek, autovrije zondag, Roadshows in de buurten, infomarkten enzovoort.

Folders

Presentaties

Presentaties

Milieu effectenrapport

Grootschalige infrastructuurwerken in verband met mobiliteit kunnen een invloed hebben op onze leefomgeving. Vaak zijn dat positieve effecten doordat ze meer openbaar vervoer mogelijk maken en het autoverkeer vlotter laten verlopen. Maar bij ondoordacht handelen kunnen er ook negatieve effecten optreden. Daarom is het van groot belang dat ruim vooraf bestudeerd wordt wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn. Dat gebeurt in een Milieu Effecten Rapport, kortweg MER.

MER stationsproject Mechelen positief beoordeeld

Nog niet genoeg gezien?
Kijk eens naar de Toekomstbeelden…