Partners en architecten

Samenwerkingsovereenkomst

Op 9 mei 2008 tekenden 5 projectpartners een samenwerkingsovereenkomst.

254,7
miljoen

NMBS
24,67%

NMBS

62,6 miljoen euro

Infrabel - Right on track
27,77%

Infrabel

27,77 miljoen euro

Mechelen
4.1%

Mechelen

10,2 miljoen euro

De Lijn
5.7%

De Lijn

14,5 miljoen euro

Agentschap Wegen en Verkeer
37.85%

Agentschap Wegen en Verkeer

96,4 miljoen euro

Voor dit project doen de projectpartners beroep op deze studiebureaus:

TUC RAIL - Belgian Rail Engineering
Eurostation

Eurostation neemt bovendien ook het projectmanagement op zich.

Samen met alle partners

NMBS

De NMBS is verantwoordelijk voor de bouw van de ondergrondse parking en het stationsgebouw. De nieuwe ondergrondse parking is met haar 2000 plaatsen en ruime kiss&ride de grootste randparking van Mechelen. Ze werd in 2018 in gebruik genomen. Het nieuwe station had absoluut nood aan kwaliteits- en capaciteitsverhoging. De spoorlijnen Antwerpen-Brussel en Gent-Leuven behoren immers tot de drukste van het land. Elke dag nemen zo’n 19 000 reizigers de trein in het station van Mechelen en dat worden er de komende jaren nog een pak meer. Daarom wordt het aantal perrons niet enkel uitgebreid van 10 naar 12, ze worden ook een heel stuk langer en breder, waardoor tijdens de spitsuren langere treinen kunnen rijden. Ook de onthaalinfrastructuur krijgt een make-over. Het centrale deel daarvan is het travel center, waarrond de vaste trappen, roltrappen en liften naar de perrons zich groeperen. In het stationsgebouw zal er plaats zijn voor 5000 fietsenstallingen.

NMBS

Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is in dit project verantwoordelijk voor de aanleg van ‘de Tangent’, de verbinding tussen de Brusselsesteenweg en het Douaneplein. Die nieuwe gewestweg ontlast de Mechelse binnenring en zorgt voor vlotter doorgaand verkeer. De nieuwe weginfrastructuur loopt grotendeels bovengronds, maar tussen Colomaschool en de Leuvensesteenweg loopt een tunnel die het kanaal Leuven-Dijle kruist. De tunnelconstructie vormt bovendien de fundering voor nieuwe spoorweginfrastructuur die erboven wordt aangelegd. De Tangent opende in de zomer van 2022.

Vlaanderen - wegen en verkeer

De Lijn

De Lijn voorziet in een volledig nieuw busstation met schuilinfrastructuur aan de Arsenaalzijde van het stationsgebouw.  De nieuwe Lijnwinkel komt in het nieuwe stationsgebouw, en zal volgens een nieuw belevingsconcept worden ingericht: advies op maat rond duurzame mobiliteitsoplossingen (De Lijn, Cambio, Blue-bike, …).

Bijkomend wordt door De Lijn een doorsteek onder de sporen voorzien zodat de bussen makkelijk het nieuwe busstation kunnen bedienen.  Een nieuwe brug over de Vaart voor bussen, fietsers en voetgangers maakt de verbinding met het station gebruiksvriendelijker voor de duurzame modi.

De Lijn

Infrabel

Verschillende verkeersinfrastructuren worden gebundeld. Over het hele trajact hebben we beneden de Tangent en hoog daarboven de Spoorbypass. Dat nieuwe dubbelspoor van bijna 3 kilometer tussen station Nekkerspoel en de Abeelstraat maakt in principe geen deel uit van het stationsprojet, maar wordt wel tegelijk aangelegd door Infrabel. Oorspronkelijk was het enkel bedoeld voor hogesnelheidstreinen, maar nu zullen ook de treinen van de Diaboloverbinding (naar de luchthaven) en door het GEN (Gewestelijk Expres Net) rond Brussel gebruik maken.

INFRABEL - Right on track

Mechelen

De stad Mechelen zal de omliggende parken en pleinen onderhanden nemen. Zodat ook de ruimtes rond de nieuwe bouwwerken een aangename omgevingen worden. Onder andere het K. Albertplein, de Colomalaan en de Arsenaalzijde worden opnieuw aangelegd.

Stad Mechelen

Architecten

Salvatore Bono

“Het nieuwe station van Mechelen en de volledige stationsomgeving moeten aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen. Niet alleen wat de functionaliteit betreft, maar ook op esthetisch vlak.”

Daarom heeft het studiebureau Euro Immo Star beslist om met de figuur van Salvatore Bono een toparchitect met internationale faam aan het ontwerpteam toe te voegen. Hij studeerde als ingenieur-architect af aan de universiteit van Rome en bleef tot 15 jaar geleden in Italië actief, waar hij onder meer de uitbreiding van de luchthaven van Milaan realiseerde, maar ook het universitair ziekenhuis van Rome voor zijn rekening nam en het hoofdpostkantoor van Milaan. In zijn Italiaanse periode was hij ook o.m. aan de slag in Praag, Lyon en Berlijn.

Salvatore Bono kwam in 1995 naar ons land, als vennoot van de Groep Planning, waarvoor hij o.m. de nieuwe Pier van Blankenberge realiseerde en in Mechelen de gebouwen van de Katholieke Hogeschool aan de Zandpoortvest. Hij stapte in 2002 over naar het befaamde architectenbureau Buro 2, waarvoor hij o.m. een bekroond project realiseerde dat een prestigieus congrescentrum in China omvat. In 2010 werd dit project gelauwerd op het World Architectural Festival van Barcelona, wat een van de meest prestigieuze onderscheidingen ter wereld betekent.

Salvatore Bono, één van de architecten van het Mechelse stationsproject

Brent Turchak

Turchak is sinds 2010 Design Manager bij Eurostation. Tijdens zijn carrière als architect bij Buro 2 won hij reeds een prestigieuze prijs op het World Architecture Festival. Nu staat hij mee aan het roer van het stationsproject Mechelen in Beweging. In een uniek ontwerp combineren Salvatore Bono en Brent Turchak esthetiek met duurzaamheid en eigentijds comfort.

Brent Turchak, één van de architecten van het Mechelse stationsproject

Wil je wel eens zien wat ze voor ons uittekenden?
Bekijk de Toekomstbeelden…