Nieuwsoverzicht

Door de werken aan de Tangent aan het kruispunt met de Jubellaan, is parkeren in de directe omgeving van dit kruispunt niet meer mogelijk. In september wordt het terrein aan de Postzegellaan ingericht als tijdelijke buurtparking in afwachting van de realisatie van de definitieve buurtparking aan Coloma in 2022. De tijdelijke parking met 93 plaatsen doet dienst als een minder-hinder maatregel bij de verdere afwerking van de tangent.   Binnen het stationsproject is het innemen van dit terrein van Infrabel en ingebruiksname als parking een veilig alternatief voor de buurt en bezoekers voor Sporting Club Mechelen. Vaak wordt er geparkeerd langs de openbare weg, wat voor een onveilige situatie zorgt voor de activiteiten in de buurt, de fietsers en voetgangers. Onder het nieuwe station komt er een nieuwe autoweg, de Tangent.  In de eindfase van de werken aan de Tangent rond 2022, is de aanleg van een buurtparking met 77 parkeerplaatsen voorzien.  Deze parking zal de parkeerdruk en nood aan veilige parkeerplaatsen opvangen tijdens de activiteiten van Sporting Club Mechelen maar eveneens voor de scholen in de Colomalaan. Terrein Postzegellaan eigendom NBMS Stad Mechelen sluit  voor het gebruik van het terrein als tijdelijke parking een concessieovereenkomst af met de NMBS en een nieuwe...

Boven de toekomstige perrons 11 en 12 van het Mechelse station is de aannemer gestart met de plaatsing van ETFE. Dat is een hoogwaardige kunststof waarvan de toepassing stilaan doorsijpelt in de bouwwereld. Ze wordt in ons land voor het eerst gebruikt bij de bouw van een treinstation.   [yotuwp type="videos" id="sgZgmDqBKEo" ] Als alles vlot verloopt moeten de nieuwe perrons 11 en 12 van het station nog voor het einde van het jaar gebruiksklaar zijn. De imposante boogstructuur is al geruime tijd zichtbaar, maar nu is de aannemer ook gestart met het toedekken van de lichtstraat boven perron 11. Oorspronkelijk was hiervoor glas voorzien, maar bij de optimalisering van het project werd uiteindelijk geopteerd voor ethyleen-tetrafluorethyleen of kortweg ETFE. Dat is een thermoplastisch polymeer met zeer goede thermische, mechanische en elektrische eigenschappen. In ons land kent het – zeker in grote bouwwerken – nog maar weinig toepassingen, maar in het buitenland zijn er al enkele imposante bouwwerken mee opgetrokken. Dat is onder meer het geval met de Allianz Arena in Munchen en het National Aquatics Center in Beijing. Het is bij ons ook voor het eerst dat het toegepast wordt in een stationsomgeving.       ETFE zijn in feite kunststof kussens die geklemd...

Door een defect aan de draagstructuur van de Colomabrug over de Leuvensevaart is sinds woensdagmiddag alle verkeer over deze brug onmogelijk. Omwille van veiligheidsmaatregelen mogen ook voetgangers en fietsers er niet over. Zij kunnen ofwel via de trappen aan de Geerdegemvaart via de Postzegelbrug naar de stad, ofwel via de Plaisancebrug. Het gemotoriseerd verkeer neemt bij voorkeur de Postzegelbrug. Er wordt signalisatie voor de omleiding voorzien. 🚧UPDATE HINDER- De Colomabrug is belangrijk voor fietsers en voetgangers. Daarom voerde Vlaamse Waterweg een noodherstelling uit. De brug is sinds 3 juli 15u opnieuw beschikbaar voor fietsers en voetgangers. Ondertussen wordt er gewerkt aan een oplossing om de brug ook voor ander wegverkeer terug beschikbaar te maken. Dit zal helaas meerdere maanden in beslag nemen: wellicht tot september/oktober 2020   ...

In het kader van het stationsproject Mechelen in Beweging worden de volgende weken grondboringen uitgevoerd in de Stationsstraat. Van aan de Hanswijkvaart tot aan de kantoorgebouwen van Mondolez, tegen de kant van het stationsgebouw. TIMING: De werken vinden plaats van 29 juni tot en met 6 juli en van 3 augustus tot en met 12 augustus. HINDER: Dit brengt beperkte hinder met zich mee voor voetgangers en fietsers. Er zullen ook gedurende enkele dagen een 4-tal standplaatsen voor taxi’s ingenomen worden. Onze excuses voor de hinder.   Voor verdere vragen kan u het Communicatieteam van Mechelen in Beweging contacteren: Telefoon (tijdens kantooruren):  0492 25 55 17...

Voor nutswerken in het kader van de afwerking van de Tangent, zal een stukje Smisstraat (tegen de Leuvensesteenweg) afgesloten worden voor het autoverkeer. De Locomotiefstraat is bereikbaar via een grote omleiding via stationsberg Muizen en Hanswijk de Brechtstraat....

Tijdens bouwwerken wordt er vaak bronbemaling, oftewel droogzuiging toegepast. Hierbij wordt het grondwater opgepompt en dat water verdwijnt dan in de rioleringen. Dit proces proberen we bij het stationsproject in de eerste plaats zo veel mogelijk vermijden of beperken bij aanhoudende droogte. Wanneer bronbemaling noodzakelijk is, is het belangrijk om in eerste instantie te bekijken of infiltratie ter plaatse mogelijk is. Dit is zo voorzien in de Vlaamse regelgeving, maar is in de praktijk niet altijd evident. Het moet dan ook nog meer de ambitie zijn om de infiltratiemogelijkheden in de directe omgeving nog meer te bekijken of op te leggen. Een goede oplossing op korte termijn is het hergebruiken van het bemalingswater. Daarom staat er bijvoorbeeld op de Leuvensesteenweg een grote container om het water op te vangen en ter beschikking te stellen. Zo wordt elke liter water hergebruikt  voor de bevloeiing van bloemen of planten. ...

Niet alle werven binnen het projectgebied (3km van Brusselsesteenweg tot N15) zijn ook van het stationsproject. Maar omdat sommige nieuwe werven impact hebben op de verkeersstromen naast onze werven, geven we de meest ingrijpende werven toch mee. Zo zal in juni de Hanswijkvaart ingenomen worden door Renotec voor de renovatie van de brughoofden van de Vierendeelbruggen en Galapagos voor grondtransport via de Leuvense vaart.    ...

Op de Leuvensesteenweg van Smisstraat tot Wagonstraat starten de nutsmaatschappijen op 1 juni tot en met 1 juli met werken aan de leidingen. De werken dienen ter voorbereiding van grotere nutswerken op Leuvensesteenweg begin augustus.  De leidingen worden verlegd voor de verdere afwerking van de tangent en werken spoorwegbruggen door Infrabel dit najaar. De werk gebeuren in 4 fases waarbij steeds het voetpad, fietspad en parkeerstrook (in fases). We leiden fietsers en voetgangers om via lichten Smisstraat en oversteek Wagonstraat. Dit hebben we nog al gedaan in het verleden. Fase 1: 1 juni tot en met 10 juni: Leuvense van Hamer tot Wagonstraat Fase 2: 10 tot en met 12 juni: doorsteek Hamerstraat (straat afgesloten) Fase 3: 15 tot en met 26 juni Leuvense van Hamer tot Smisstraat Fase 4: doorsteek Smisstraat van 29 juni tot en met 1 juli.  ...

Op de Leuvensesteenweg begon de aannemer met de constructie van de keermuur aan de kant station (ook voor de huizen). De huizen kregen op 1 meter van hun deur een betonnen afscherming. Met momenten zijn er voor de bewoners en voorbijgangers trillingen en geluid. Dit duurt tot het zomerbouwverlof '20. Onze excuses voor de hinder.  ...

Ook Fietspunt  krijgt door het ombouwen van het station een nieuwe stek op het stationsplein. Op 2 juni zwaaien de deuren van hun tijdelijk containergebouw open. Het robuuste gebouw zal ongeveer vijf jaar blijven staan. De buitenkant kreeg dezelfde afwerking als het tijdelijke stationsgebouw en er komt nog signalisatie op het gebouw.  ...