Doel van het stationsproject

Waarom een nieuwe stationsbuurt?

Mechelen in Beweging is een grootscheeps en noodzakelijk project om de toekomstige mobiliteitsstromen in en rond de stationsbuurt in goede banen te leiden.

In 2012 begonnen in Mechelen de werken aan het stationsproject. Hiervoor werd een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de NMBS, Infrabel, De Lijn, de stad Mechelen en de Vlaamse overheid. Gespreid over meerdere jaren komt er onder meer een nieuw dubbelspoor aan de huidige spoorlijn Brussel-Antwerpen, een nieuwe ontsluitingsweg tussen de Brusselsesteenweg en het Douaneplein en een autotunnel tussen de Leuvensesteenweg en het station. Verder wordt het huidige trein- en busstation compleet herbouwd, waar prima accomodaties en verbindingen voor fietsers en voetgangers worden voorzien.

Samen met alle partners

NMBS

De NMBS is verantwoordelijk voor de bouw van de ondergrondse parking en het stationsgebouw. De nieuwe ondergrondse parking is met haar 2000 plaatsen en ruime kiss&ride de grootste randparking van Mechelen worden en zal eind 2017 klaar zijn. Het nieuwe station had absoluut nood aan kwaliteits- en capaciteitsverhoging. De spoorlijnen Antwerpen-Brussel en Gent-Leuven behoren immers tot de drukste van het land. Elke dag nemen o’n 19 000 reizigers de trein in het station van Mechelen en dat worden er de komende jaren nog een pak meer. Daarom wordt het aantal perrons niet enkel uitgebreid van 10 naar 12, ze worden ook een heel stuk langer en breder, waardoor tijdens de spitsuren langere treinen kunnen rijden. Ook de onthaalinfrastructuur krijgt een make-over. het centrale deel daarvan is het travel center, waarrond de vaste trappen, roltrappen en liften naar de perrons zich groeperen. In het stationsgebouw zal er plaats zijn voor 5000 fietsenstallingen.

NMBS

Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is in dit project verantwoordelijk voor de aanleg van ‘de tangent’, de verbinding tussen de Brusselsesteenweg en het Douaneplein. Die nieuwe gewestweg moet de Mechelse binnenring ontlasten en voor vlotter doorgaand verkeer zorgen. De nieuwe weginfrastructuur loopt grotendeels bovengronds, maar tussen Colomaschool en de Leuvensesteenweg zal hij in een tunnel lopen en kruist daarbij het kanaal Leuven-Dijle. De tunnelconstructie vormt bovendien de fundering voor nieuwe spoorweginfrastructuur die erboven wordt aangelegd. Volgens de huidige planning moet de Tangent midden 2019 klaar zijn.

Vlaanderen - wegen en verkeer

De Lijn

De Lijn voorziet in een volledig nieuw busstation met schuilinfrastructuur aan de Arsenaalzijde van het stationsgebouw.  De nieuwe Lijnwinkel komt in het nieuwe stationsgebouw, en zal volgens een nieuw belevingsconcept worden ingericht: advies op maat rond duurzame mobiliteitsoplossingen (De Lijn, Cambio, Blue-bike, …).

Bijkomend wordt door De Lijn een doorsteek onder de sporen voorzien zodat de bussen makkelijk het nieuwe busstation kunnen bedienen.  Een nieuwe brug over de Vaart voor bussen, fietsers en voetgangers maakt de verbinding met het station gebruiksvriendelijker voor de duurzame modi.

De Lijn

Infrabel

Verschillende verkeersinfrastructuren worden gebundeld. Over het hele trajact hebben we beneden de Tangent en hoog daarboven de Spoorbypass. Dat nieuwe dubbelspoor van bijna 3 kilometer tussen station Nekkerspoel en de Abeelstraat maakt in principe geen deel uit van het stationsprojet, maar wordt wel tegelijk aangelegd door Infrabel. Oorspronkelijk was het enkel beodeld voor hogesnelheidstreinen, maar nu zullen ook de treinen van de Diaboloverbinding (naar de luchthaven) en door het GEN (Gewestelijk Expres Net) rond Brussel gebruik maken.

INFRABEL - Right on track

Mechelen

De stad Mechelen zal de omliggende parken en pleinen onderhanden nemen. Zodat ook de ruimtes rond de nieuwe bouwwerken een aangename omgevingen worden. Onder andere het K. Albertplein, de Colomalaan en de Arsenaalzijde worden opnieuw aangelegd.

Stad Mechelen

Wist je dat…

...er 106.000m3 beton werd gestort. Dat zijn 13 miljoen bakken Gouden Carolus.

...er 215.000 ton staal in de ruwbouw zit. Dat is 5550x het gewicht van de Mechelse beiaard in de Sint-Romboutstoren.

...er 13.175m2 funderingswanden staan. Dat is twee maal het vernieuwde voetbalveld van KV Mechelen.

...er onder het hele stationsproject 40km funderingspalen zitten. Dat is 400x de lengte van de Sint-Romboutstoren.

...er 1,5 miljoen m3 grond verzet werd. Dat zijn 600 Olympische zwembaden.

...de pijlers onder de schuine dakzijde even hoog zijn als de pilaren van de middenbeuk van de Sint-Romboutstoren? (12m)

...de stationsbuurt krijgt tal van nieuwe betonnenbruggen en twee stalen bruggen bij. De stalen burg over de Dijle weegt 530 ton.

...de hoge snelheidstreinen dankzij de spoorbypass voortaan 160 km/u zullen kunnen rijden, tegen 100km/u vandaag.

Wil je ontdekken hoe de nieuwe stationsbuurt eruit ziet?
Droom weg bij onze Toekomstbeelden…