Nieuw fietspad van Brusselsesteenweg tot Douaneplein

Nieuw fietspad van Brusselsesteenweg tot Douaneplein

Met de zo goed als volledige openstelling van de nieuwe verbinding voor voetgangers en fietsers tussen Douaneplein en Brusselsesteenweg, heeft het stationsproject Mechelen in Beweging een belangrijke mijlpaal gerealiseerd.  Dit veilige en comfortabele traject verbindt niet alleen de fietsostrades naar Antwerpen en Brussel, maar maakt ook nieuwe ontsluitingen mogelijk. Voor de realisatie ervan maakte de Vlaamse overheid een extra budget van 16 miljoen euro vrij.

bekijk de kaart

Ondergrondse paden aan het Douaneplein/N15

Wie te voet of met de fiets via het kruispunt Nekkerspoel vanuit de stad komt en naar de Nekkersite wil, moet voortaan niet meer bovengronds de N15 kruisen. Een brede en goed verlichte ondergrondse verbinding maakt een absoluut veilige oversteek mogelijk. En dat niet alleen onder de N15, maar ook onder de toekomstige Tangent. Op die manier zijn het bioscoopcomplex, de schaatsbaan en het sportpark perfect bereikbaar. Van daar uit loopt parallel met de Tangent ook de nieuwe verbinding naar de Leuvensesteenweg.

Unieke Arsenaalpuzzel op de Leuvensesteenweg

Op de Leuvensesteenweg is de Arsenaalpuzzel zo goed als klaar. Dit prestigieuze bouwwerk, exclusief voor voetgangers en fietsers, maakt niet alleen een veilige oversteek van de Leuvensesteenweg en de Tangent mogelijk, maar biedt ook nieuwe verbindingen aan. ‘Vooral voor bewoners van de wijk Arsenaal en gebruikers van de Leuvensesteenweg creëert deze Arsenaalpuzzel extra mogelijkheden’ verduidelijkt schepen van Openbare Werken Patrick Princen. ‘Voor het eerst sinds de realisatie van de eeuwenoude spoorlijn Mechelen-Leuven krijgen de bewoners van de wijk Arsenaal de kans om rechtstreeks naar het prachtige gebied van de Dijlevallei door te steken. Ook heel de Nekkersite is nu vlot bereikbaar. En vanaf de Leuvensesteenweg kan men voortaan ook rechtstreeks naar de Arsenaalzijde van het station wandelen en fietsen’.

De Arsenaalpuzzel, die zijn naam ontleent aan de nabijgelegen basisschool De Puzzel, ziet er vanuit de lucht ook uit als een puzzelstukje. Van de vier hoekjes op het puzzelstukje zijn er drie helemaal klaar. Alleen de verbinding tussen Leuvensesteenweg en Raghenoplein aan de kant van de Wagonstraat is pas binnen enkele maanden volledig afgewerkt. Maar dat belet niet dat de andere verbindingen nu al kunnen opengesteld worden.

Fietspad naar fietsenparking Arsenaalzijde en station

Ook het vervolgtraject tussen Arsenaalpuzzel en Leuvensevaart is helemaal nieuw. Het bevindt zich tussen de Tangent en de gebouwen van de Centrale Werkplaatsen van de NMBS. ‘Wij bundelen hier alle vervoersmiddelen om zo weinig mgelijk open ruimte in beslag te nemen’, zegt NMBS-ingenieur en projectleider Peter Weemaels . Binnen het domein van de CW werden enkele gebouwen geherlocaliseerd, zodat wij deze verbinding konden realiseren. Ook met het oog op de toegang tot het station en de bereikbaarheid van het toekomstige busstation zal dit een heel belangrijke verbinding zijn.

Jubellaan en Brusselsesteenweg

Eens men de Leuvense Vaart gepasseerd is, wandelt en fietst men voorlopig nog op de huidige fiets- en voetpaden van de Colomalaan. Maar na de ingebruikname van de Tangent – die in het voorjaar 2022 gepland is – verdwijnt hier het autoverkeer en kan men beginnen met de aanleg van de nieuwe infrastructuur, conform de bepalingen van de fietsostrades. Iets verderop is de ondergrondse kruising met de Jubellaan al een tijdje in gebruik en ook het nieuwe aangelegde voet- en fietspad langs de Stenenmolenstraat naar de Brusselsesteenweg is volledig afgewerkt. Daar ligt de fietsbrug die enkele maanden geleden al in gebruik werd genomen. Hier ontbreekt nog wel de aftakking naar de Kruisbaan, maar ook die realisatie wacht op de openstelling van de Tangent.

Wakostda?

‘Dit is voor ons een behoorlijke grote maar wel erg belangrijke investering’, benadrukt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. ‘Vanuit Vlaanderen investeren we 16 miljoen in de verbinding tussen de twee fietsostrades. Fietsveiligheid en fietscomfort zijn topprioriteiten in mijn verkeersveiligheidsbeleid. De basisvoorwaarde om meer mensen te laten fietsen, is dat het veilig kan’.

Waar werken de projectpartners nog aan?

Met de openstelling van deze nieuwe verbinding voor voetgangers en fietsers wordt opnieuw een belangrijke mijlpaal gerealiseerd in het stationsproject Mechelen in Beweging. Dit samenwerkingsverband tussen NMBS, Infrabel, AWV, De Lijn en de Stad Mechelen wil de mobiliteit in de stationsomgeving gecoördineerd aanpakken. Eerder werd de ondergrondse stationsparking met een capaciteit voor 2.000 wagens al in gebruik genomen en werd de spoorbyspass met de aanleg van de extra perrons 11 en 12 in het Mechels station gerealiseerd. In het voorjaar 2022 is de Tangent als verbindingsweg voor gemotoriseerd verkeer klaar en op langere termijn is er nog de volledige vernieuwing van het trein- en busstation.