Maatregelen

Maatregelen

Minimale hinder door maximale aandacht

De ruime stationsbuurt zal de eerstvolgende tien jaar vaak op één grote werf lijken. Vandaag verschijnt hier een kraan, morgen wordt daar een put gegraven, volgende week moet men noodgedwongen een drukke verkeersstraat opbreken. De werken die in het kader van het stationsproject ‘Mechelen in beweging’ op stapel staan, zullen behoorlijk wat invloed hebben op de bewoners, reizigers en bezoekers. Er zal jarenlang gewerkt worden op werven met grote omvang, waarbij heel veel grondverzet moet gebeuren en enorme hoeveelheden bouwmaterialen moeten worden aangebracht. In de aanbevelingen van het zeer gedetailleerd Milieu Effecten Rapport dat naar aanleiding van dit project werd uitgevoerd, werd een aantal maatregelen opgesomd om de gevolgen voor mens en milieu op een aanvaardbaar peil te houden.

  • Om die overlast zo minimaal mogelijk te houden, wordt een speciaal programma uitgewerkt dat ‘Minder Hinder ‘heet. Dat programma gaat al in de planningsfase na hoe men zo efficiënt mogelijk te werk kan gaan. Het aanleggen van een tijdelijke parking, het verschuiven van bushaltes, het bouwen van een voetgangersbrug, monitoring van de verkeerscirculatie, het zijn allemaal ingrepen die tot de mogelijkheden behoren.
  • Uiteraard moet daarbij heel veel aandacht besteed worden aan de signalisatie van de werken. Er moeten voldoende verkeersborden komen, ze moeten heel erg duidelijk zijn en tijdig worden aangebracht. Een hele klus, maar wel van cruciaal belang.
  • Mogelijk nog belangrijker is het communiceren over al die maatregelen. Daarbij wordt een grote waaier van middelen en kanalen ingezet. Persberichten, bewonersbrieven, advertenties, maar zeker en vast ook deze website, die daarvoor een perfect middel is.
  • Het ‘Minder Hinderteam’ bezoekt dagelijks de werfzones, omliggende straten, kruispunten en pleinen om mogelijke pijnpunten vast te stellen. Tijdens een wekelijks overleg komen alle projectverantwoordelijken samen om de knelpunten aan te pakken en de hinder te beperken. Het team werkt ook nauw samen met de Mechelse politie.

We kunnen spijtig genoeg niet beloven dat we geen hinder zullen veroorzaken, maar we zijn het wel aan onszelf verplicht om die zo draaglijk mogelijk te maken. Treden er toch storende effecten op, dan kan iedereen die daarmee geconfronteerd wordt, die hinder op verschillende manieren doorgeven aan het infopunt van dit project.

Bekijk ook de gedetailleerde presentatie Minder Hinder

Specifieke maatregelen:

aanleg tijdelijke parking aan het station

– invoeren zone 30

aanbrengen wegmarkering in de Consciencestraat

éénrichtingslus Motstraat-Dellingenstraat- Leuvensesteenweg

tijdelijke lichten aan de Colomabrug

– kiss en ride aan de Colomalaan

barrière op de stationsrotonde

– Fietsmarkering in de Mollestraat

Fiets- en voetgangersdoorsteek Hanswijkvaart

– Nieuwe fietsenrekken thv busstation

– Hanswijkvaart krijgt tijdelijk containerpad

– Hoog en droog via het containerpad

– nieuwe fietsoversteek aan Raghenoplein

– Wijziging verkeerssituatie Colomabrug