Station Tag

Sinds de afbraak van het station begin 2022 is de aannemer gestart met de bouw van de 2 eerste sporen en perrons van het nieuwe station. In 2024 verschijnt er, net als aan de Arsenaalzijde, een prachtige luifel boven perron 1 en 2. Maar de grond- en funderingswerken gingen niet zonder slag of stoot. De ondergrond wordt eerst op de aanwezigheid van ondergrondse obstakels gescand. Dat zijn geen waardevolle vondsten, wel afval van het vorige station zoals muren, wapeningsstaven en hout. De grond wordt ter plaatse gezeefd en afgevoerd. Eens op diepte wordt een fundering van grindpalen aangebracht. Tegen eind volgend jaar moet de gevel aan de stadszijde van het station klaar zijn. Dat is belangrijk om het project zichtbaar te houden. Het stationsplein is een poort naar onze stad. De transparante stationsbogen geven ook een idee van het toekomstige plein, zowel in voorlopige als later in definitieve aanleg. Aan de kant Antwerpen valt al wel een glimp van het toekomstige perron 1 waar te nemen. Bovenop het betonnen bufferbekken vlechten de werfarbeiders momenteel de wapening voor het perron. Hieronder bevindt zich het bufferbekken waarin het regenwater, afkomstig van de luifel wordt opgevangen. Dit hemelwater zal worden gerecupereerd om o.a....

Tussen 2023 en 2030 werkt Mechelen in Beweging de stationsomgeving af. Dat betekent: het trein- en busstation, twee bruggen ter vervanging van de Postzegelbrug en de stationspleinen. Ook de straten rondom het K. Albertplein en de vesten neemt de Stad Mechelen onder handen. Deze ingrepen hebben een impact op de mobiliteit in de buurt. Daarom nodigen we de bewoners uit op een boeiend infomoment dat duidelijkheid brengt in de fasering van de bouwwerken en de minder hinderingrepen. Daarnaast kan je ook info krijgen over andere projecten in de buurt zoals project Ragheno en de Nieuwe Vesten.   Herbekijk de powerpoint: 20230214 Presentatie infomoment   WAT? Een boeiende infomarkt met een gedetailleerde fasering van de werken en hinder. Het project in jouw buurt in overzichtelijke beelden. Een antwoord op je vragen. Iedereen welkom, op voorhand inschrijven is niet nodig. WAAR & WANNEER? CVO Crescendo, Vaartdijk 86, Mechelen Grote refter 4de verdieping, lift aanwezig 28 februari 2023 Infomarkt doorlopend tussen 15u- 21u Presentaties om 15u - 17u -19u...

Op maandag 1 augustus eindigt het bouwverlof en worden ook de werken aan de vernieuwing van het station verder gezet. In een eerste fase – en die duurt tot eind 2023 – worden de sporen en perrons 1 en 2 vernieuwd en wordt de gevel aan de Stationsstraat gebouwd. De sloopwerken zijn bijna volledig achter de rug. In de loop van de maand augustus wordt nog wel een nieuwe toegang vanuit de Stationsstraat tot aan de perrons gebouwd. Het nieuwe station wordt een mooi en groot gebouw en dus moeten er ook zware funderingswerken worden uitgevoerd. Hoewel de aannemer alles in het werk stelt om de hinder zoveel mogelijk te beperken, zijn lawaai, trillingen en stof toch niet volledig uit te sluiten. Wij willen ons hiervoor alvast excuseren. Er wordt alleen op weekdagen en overdag gewerkt. Mocht er toch nacht- of weekendwerk noodzakelijk zijn, wordt u daarvan op de hoogte gebracht.  ...

Werken: Door de vernieuwing van het stationsgebouw is de aannemer gestart met de afbraakwerken. Impact: Sommige van deze werken gebeuren vlak naast de sporen en kunnen alleen 's nachts uitgevoerd worden omdat er dan veel minder treinverkeer is. Spijtig genoeg brengen deze werken in de ruime stationsbuurt geluidsoverlast met zich mee. De aannemer stelt alles is het werk om dit lawaai zoveel mogelijk te beperken, maar dit helemaal verhinderen is spijtig genoeg onmogelijk. Timing: De eerste fase van deze werken loopt nog tot 4/4, maar ook in de week van 12 tot 18 april zal er 's nacht gewerkt worden. Wij excuseren ons voor deze hinder....