Volledig afsluiten Leuvensesteenweg tussen 20-23 augustus

Volledig afsluiten Leuvensesteenweg tussen 20-23 augustus

In het kader van het stationsproject worden er in augustus ook belangrijke werken uitgevoerd aan de Fietspuzzel. De aannemer moet daar het middengedeelte plaatsen en dat kan alleen door de Leuvensesteenweg volledig af te sluiten voor alle gemotoriseerd verkeer. Dat gebeurt van vrijdag 20 augustus vanaf 20u. tot maandag 23 augustus om 6u.

Bereikbaarheid

Er worden omleidingen voorzien langsheen de Motstraat en de Trianonlaan. Alle woningen en ondernemingen op de Leuvensesteenweg blijven bereikbaar, maar de Leuvensesteenweg wordt wel doodlopend ter hoogte van de Wagonstraat. Tussen de Wagonstraat en de Motstraat kan lokaal verkeer dus in twee richtingen. Voor fietsers en voetgangers blijft een veilige doorgang voorzien op een deel van de Fietspuzzel.