Beurtelings verkeer op de Colomalaan 15-26/2

Beurtelings verkeer op de Colomalaan 15-26/2

WERKZAAMHEDEN

Om de aanleg van elektriciteitsleidingen in de Tangent mogelijk te maken, moet de aannemer op de Colomalaan een hoogspanningskabel ingraven. Dat gebeurt net naast het spoorwegtalud. Omwille van veiligheidsaspecten is het daarbij noodzakelijk één rijstrook op de Colomalaan in te nemen, waardoor tijdelijke verkeerslichten noodzakelijk zijn. Op die manier kan het verkeer in beide richtingen behouden blijven, maar wel alternerend.

TIMING

Om zo weinig mogelijk hinder te veroorzaken, worden de werken grotendeels tijdens de Krokusvakantie uitgevoerd, meer bepaald van 15 tot en met uitbreiding van een week tot met 26 februari. Er wordt evenwel alles in het werk gesteld om de werken zo snel mogelijk uit te voeren. Voor voetgangers en fietsers is er geen hinder.

In de toekomst wordt de Colomalaan autovrij. Het gemotoriseerde verkeer kan volgens planning eind dit jaar de tangent op.