Bijzonder Nood-&Interventieplan

Bijzonder Nood-&Interventieplan

Aanleiding van de het bijzonder nood-en interventieplan

De werken in en rond de stationsomgeving brengen heel wat veiligheidsmaatregelen met zich mee. Desondanks zijn ongelukken op een werf van zo’n omvang nooit volledig uitgesloten. Historisch gezien zijn hier in de tweede wereldoorlog ook bommen gedropt. Sommige hiervan liggen nog in de grond en zijn dus niet afgegaan tijdens de wereldoorlog. Aangezien we dit weten, laten we niets aan het toeval over. De firma ADeDe heeft een studie gemaakt. Zij hebben de locatie van de niet-ontplofte springtuigen zo veel mogelijk in kaart gebracht. De aannemer moet zelf ook veiligheidsmaatregelen nemen. Tijdens de werken worden de meest moderne technieken gebruikt om elk risico tot een absoluut minimum te beperken. Zo wordt de grond herhaaldelijk 3 meter gescand en 2 meter afgegraven. De kans dat een bom geraakt wordt is dus zeer klein. Moest dit toch gebeuren, zijn we via dit bijzonder nood- en interventieplan voorbereid om de veiligheid van alle burgers te garanderen. Nog tot eind 2014 bestaat het risico dat de aannemer op een bom stoot, tot zo lang blijft het bijzonder nood- en interventieplan van kracht.

Wanneer de aannemer de aanwezigheid van een bom scant, wordt de ontmijningsdienst DOVO verwittigd. Zij gaan na om welk springtuig het gaat. Zij geven advies welk gebied best wordt geëvacueerd. Zij kiezen hierbij tussen de perimeters 200 meter, 500 meter en 1.000 meter. Na het advies van DOVO weten we pas met zekerheid wie zal moeten evacueren en wie niet. Het kan zijn dat DOVO enkel de bewoners uit de 200 meter perimeter wil evacueren. Dan vragen we wel aan de bewoners om tussen 200 meter en 1.000 meter te schuilen tijdens de eigenlijke evacuatie.

Evacuatiemethode

We hebben twee soorten evacuaties. Een onmiddellijke evacuatie en een uitgestelde evacuatie. Gelet op de voorzorgsmaatregelen die de aannemer neemt, zal een onmiddellijke evacuatie bijna niet voorkomen, maar we hebben hier toch ook rekening mee gehouden.

Bij een uitgestelde evacuatie geven we de voorkeur aan een zondagvoormiddag. Er zijn dan immers geen scholen open, de meeste bedrijven zijn gesloten en ook de dienstregeling van de treinen en bussen hebben reeds een lagere frequentie.

Bij een dringende evacuatie wordt iedereen die moet evacueren geïnformeerd via

–      sms (indien je je gsm hebt doorgegeven via het formulier),

–      e-mail (indien je je mailadres hebt doorgegeven via het formulier),

–      media en in het bijzonder de lokale radio (radio Reflex (104.8 FM) en radio randstad Mechelen (99 FM))

–      website stad Mechelen

–      sociale media stad Mechelen (facebook en twitter)

–      politie en gemeenschapswachten zullen aanbellen in de straten die moeten geëvacueerd worden

–      de sirene op het station wordt gebruikt (dit is enkel bij een dringende). Het geluid van de sirene kan je onderstaand beluisteren. Indien je ingeschreven bent bij telecontact www.telecontact.be ontvang je nog een extra sms.

Bij een uitgestelde evacuatie zullen de mensen die moeten evacueren geïnformeerd worden via:

–      sms (indien je je gsm hebt doorgegeven via het formulier),

–      e-mail (indien je je mailadres hebt doorgegeven via het formulier),

–      media en in het bijzonder de lokale radio (radio Reflex (104.8 FM) en radio randstad Mechelen (99 FM))

–      website stad Mechelen

–      sociale media stad Mechelen (facebook en twitter)

–      politie en gemeenschapswachten zullen aanbellen in de straten die moeten geëvacueerd worden

–      de sirene op het station wordt NIET gebruikt (dit is enkel bij een dringende)

–      brief in je brievenbus

Bovendien zal er een callcenter worden opgericht waar je terecht kan met allerlei vragen. De reizigers van de Lijn en NMBS zullen via omroepsystemen op de hoogte worden gebracht. Je ziet dat alles goed voorbereid is; er is dus geen reden tot paniek.

Wil je meer informatie over het BNIP?

Surf naar de website van stad Mechelen of contacteer tijdens de kantooruren het gratis nummer 0800 555 75 van Mechelen in Beweging of via e-mail info@mecheleninbeweging.be