Continu toezicht aan fietsenstallingen station

Continu toezicht aan fietsenstallingen station

Een afgesloten fietsenstalling met continu toezicht door personeel en camera’s moet het aantal fietsdiefstallen in de omgeving van het centraal station drastisch terugschroeven. Op 1 november gaat het nieuwe antidiefstalplan in voege.

Sinds maandag 4 oktober zijn alvast 2 voltijdse stadstoezichters gestart voor een periode van 3 maanden (tot 31/12/2021). Ze hebben als belangrijkste taak toezicht te houden op de fietsenstallingen in de omgeving van het centraal station. Daarnaast zullen ze ingezet worden om de gemeenschapswachten te ondersteunen in hun taken (o.a. sluiten van parken en tuinen in de binnenstad). “Het voordeel is dat ze op verschillende dagen en op verschillende momenten ’s morgens, ’s middags en ’s avonds ingezet zullen worden. Hun uurrooster is flexibel en kan aangepast worden in functie van noodzaak die wordt gemonitord door de politie. Zichtbaar sociaal toezicht zal ongetwijfeld ontradend werken op fietsdiefstallen. Ook fietsdieven zoeken immers de weg van de minste weerstand”, zegt schepen van preventie Abdrahman Labsir.

Op vraag van de stad wordt  de fietsenstalling onder de Postzegelbrug in de loop van de volgende weken afgebakend met herashekken. Vanaf 15 oktober wordt het hekwerk geplaatst. De NMBS neemt deze uitvoering voor haar rekening. In november start de spoorwegmaatschappij  ook met de afbakening van een betaalparking voor fietsen die de fietsenparking in het oude station vervangt. Vanaf december wordt het station immers stelselmatig gesloopt.

“Er komen vier in- en uitritten die worden gemarkeerd met een coating. Er worden eerstdaags twee camera’s gemonteerd die deze poorten continu filmen. Ten laatste op 22 oktober zijn die operationeel. Met pictogrammen aan elke in- en uitrit worden bezoekers ook gewezen op de aanwezigheid van dit cameratoezicht. Op het hekwerk komen er ook grote werfdoeken met een ontradende boodschap naar potentiële daders en veiligheidsinformatie voor de gebruiker”, vertelt burgemeester Alexander Vandersmissen.

De politie is intussen ook gestart met verhoogd toezicht en plant nog verschillende acties, zowel in uniform als in burger, om daders op heterdaad te betrappen. Ook Securail en de spoorwegpolitie stappen in het integraal actieplan van de burgemeester. Securail zal bijkomend patrouilleren aan de fietsenstalling en de spoorwegpolitie is extra alert voor eventuele verplaatsingen van fietsdieven per trein en zal bij reguliere patrouilles het station van Mechelen onder verhoogde aandacht brengen.

“Ik ben ervan overtuigd dat we met dit integraal actieplan het aantal fietsdiefstallen gaan kunnen terugdringen. Dat is ook nodig. Nu er steeds meer elektrische fietsen en ander dure modellen in omloop zijn, wordt het probleem alleen maar scherper. Als we een fietsstad die naam waardig willen zijn dan moeten we ook het hardnekkig fenomeen van de fietsdiefstal onder controle krijgen”, meent Vandersmissen.

De invoering van een veilige fietsenstalling onder de Postzegelbrug is de ideale gelegenheid om ook de problematiek van de weesfietsen aan het station te gaan aan te pakken. “Momenteel is het daar een wildernis, waardoor de doorgang en de toegankelijkheid van de bushaltes bemoeilijkt wordt. Het is bovendien een erg rommelig zicht op een belangrijke toegangspoort naar onze stad. Daarom werken we ook aan een actieplan om ervoor te zorgen dat de mensen gebruik maken van de voorziene fietsenstalling”, besluit de burgemeester.