De vaart in vlam

De vaart in vlam

6/09/2016 – Nog even en de stalen combiwand van buispalen en damplanken aan de Hanswijkvaart is niet meer. De Leuvense vaart werd sinds juni 2015 in twee fases afgedamd om de Tangenttunnel te bouwen. Nu de ruwbouw van de tunnel klaar is, mag de wand weg zodat de scheepvaart weer ongehinderd door kan.

 Duikteams

 Deze week branden en baggeren duikers in de werfzone aan de Leuvense  vaart. Een gespecialiseerde firma laat telkens twee duikers te water. Ze blijven ongeveer 2 uur onder water. 

 

Eén duiker zit in de bouwput en brandt onderwater de damplanken af. Door de druk van de metalen wand en het toevoegen van zuurstof ontstaan kleine kortsluitingen. Dankzij deze techniek is het toch mogelijk om onder water vuur te creëren. Vaak zien de duikers nauwelijks een hand voor ogen, maar de Leuvense Vaart heeft tamelijk klaar water.

 Tijdens de werken heeft er zich tegen de wand overtollig slib gevormd. Een andere duiker verwijdert het slib zodat de Leuvense vaart opnieuw tussen 5 à 6 meter diep wordt.

 Verwijderen van de combiwand

Vrijdag 9 september vanaf 7u hijst de torenkraan de damplanken uit het water. De palen worden uit de vaart losgtrild en er dan uitgetrokken. Het lostrillen veroorzaakt beperkte geluidshinder.  Onze excuses voor de mogelijke hinder.