Dijlepad gedeeltelijk afgesloten

Dijlepad gedeeltelijk afgesloten

Vanaf 3 februari 2014 wordt het Dijlepad tussen de Zandpoortvest en het sluizencomplex van Nekkerspoel-Borcht volledig afgesloten. Gedurende enkele jaren zullen voetgangers en fietsers een alternatieve route moeten volgen. Na de werken van Mechelen in Beweging krijgen ze van op het Dijlepad wel een rechtstreekse toegang naar zowel de Leuvensesteenweg als naar het Douaneplein.

Werf Douaneplein draait op volle toeren

Net naast de spoorwegbrug over de Binnendijle, ter hoogte van de Zandpoortvest,
bouwt Mechelen in Beweging:

> een nieuwe spoorbypass
> een autobrug voor de tangent
> een bijkomende oeververbinding voor fietsers en voetgangers

De aannemer heeft hier een beperkte oppervlakte ter beschikking, waardoor hij genoodzaakt werd om het Dijlepad tussen de Zandpoortvest en het sluizencomplex van Nekkerspoel-Borcht uit veiligheidsredenen volledig af te sluiten. De verbinding tussen Muizen en de wijk Nekkerspoel blijft wel mogelijk.

Alternatieve route voor fietsers en voetgangers

Voor fietsers en voetgangers is er een alternatieve route uitgestippeld, waarbij er toch zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van het  Dijlepad. Wie vanaf de Dijlebrug in Muizen naar Nekkerspoel wil, ondervindt geen enkele moeilijkheid. Dat kan langs beide rivieroevers, vermits de doorgang aan de kant van de Leuvensesteenweg open blijft tot aan het sluizencomplex van Nekkerspoel-Borcht. Wie naar het Raghenoplein wil, wordt even voordien- ter hoogte van het containerpark- afgeleid naar Hanswijk de Bercht en van daaruit via de Smisstraat naar de Leuvensesteenweg. Ook in de omgekeerde richting volgt men dezelfde route.