Eerste stukje Tangent gaat open op 22 mei ’22

Het eerste stukje tangent gaat open op 22 mei '22.

Eerste stukje Tangent gaat open op 22 mei ’22

Nog voor de zomervakantie wordt de tangent volledig opengesteld tussen Brusselsesteenweg en Douaneplein. Om het kruising van de tangent met de Brusselsesteenweg mogelijk te maken, wordt het gedeelte tussen Brusselsesteenweg en Jubellaan al op 22 mei in gebruik genomen. In die zone wordt de verkeerscirculatie tijdelijk aangepast, zowel voor fietsers, auto’s als voor busverkeer.

Als de huidige planning kan aangehouden worden, opent de tangent als verbindingsweg tussen Brusselsesteenweg en Douaneplein nog voor de zomervakantie over het volledige traject. Enkel de beschikbaarheid van enkele cruciale materialen kan nog roet in het eten gooien, maar de projectverantwoordelijken stellen alles in het werk om de beoogde deadline te halen. Zo bereikt men na de ingebruikname van de ondergrondse stationsparking, de spoorbypass met de nieuwe perrons 11 en 12 en de fietsinfrastuctuur langsheen de tangent een nieuwe mijlpaal in een van de grootste mobiliteitsprojecten op Mechels grondgebied.

Impact gemotoriseerd verkeer

Om de aansluiting van de tangent met de Brusselsesteenweg over de volledige breedte te realiseren, dient men de werfzone uit te breiden. Daardoor wordt ook het gedeelte tussen Kruisbaan en Jubellaan/Europalaan uit dienst genomen en moet het autoverkeer het nieuwe stuk tangent tussen Brusselsesteenweg en Jubellaan gebruiken, zij het over één rijvak in elke richting. Dat zal ongetwijfeld gevolgen hebben op de doorstroming.

Impact Fietsers en voetgangers 

Op het kruispunt van de tangent met de Jubellaan komen er tijdelijke verkeerslichten. Het drukke autoverkeer moet immers over de Jubellaan de verbinding van de tangent met de Postzegellaan kunnen maken, terwijl ook de Colomalaan ermee verbonden blijft. Om de doorstroming niet al te sterk te hinderen, komen er drukknoppen voor het fietsverkeer. De fietsers rijden dan over een dubbelrichtingfietspad tussen dit kruispunt en de Europalaan, waarbij ze gebruik kunnen maken van het afgesloten deel van de Brusselsesteenweg.

Impact verkeer uit Mechelen-Zuid

Door het verleggen van het kruispunt voor het doorgaande verkeer, zijn er vooral gevolgen voor de wijk Mechelen Zuid en het bedrijventerrein. Het gemotoriseerde verkeer kan namelijk nog wel van de Postzegellaan rechtsaf naar de Europalaan, maar vanuit de Europalaan is het kruispunt niet meer bereikbaar. Het enige alternatief is via de rotonde Technopolis.

Impact voor bussen

Ook voor het busverkeer van De Lijn zijn er gevolgen, zowel voor Lijn 2 als voor Lijn 5. Om de gevolgen voor het busvervoer enigszins te beperken, wordt de rotonde op het Koning Albertplein voor het station terug volledig opengesteld. De exacte aanpassingen zijn terug te vinden op de website van De Lijn.