Fietsers krijgen al een stukje van de Fietspuzzel cadeau

Fietsers krijgen al een stukje van de Fietspuzzel cadeau

Op dinsdag 13 april wijzigt de verkeerssituatie op de Leuvensesteenweg. Er komen lichten voor alternerend autoverkeer, er is een tonnagebeperking tot 7,5 ton en de fietsers verhuizen naar de andere kant van de rijbaan. Zij krijgen meteen de eer om een deel van de Fietspuzzel in gebruik te nemen.

Het toekomstige rijvak van de Leuvensesteenweg aan de kant van het station is aangelegd en aan die zijde is ook bijna de helft van de Fietspuzzel klaar. En dat is goed nieuws voor de fietsers, want voor hen gelden er vrijwel geen beperkingen. Vrachtwagens van meer dan 7,5 ton worden er helemaal geweerd en het autoverkeer moet rekening houden met tijdelijke verkeerslichten. Die zullen het autoverkeer afwisselend stadsinwaarts en staduitwaarts regelen.

Fietsers en voetgangers krijgen binnen het stationsproject Mechelen in Beweging een voorkeursbehandeling en voor hen zijn er dus geen beperkingen. Zij kunnen ongehinderd in beide richtingen, maar dan wel aan de stationszijde van de Leuvensesteenweg. Ze verhuizen dus naar de andere kant. Zowel aan het Raghenoplein als ter hoogte van de Wagonstraat is voldoende signalisatie voorzien om dit vlot en veilig te laten verlopen.

Waar voetgangers en fietsers tot nu toe aan de kant van het Douaneplein maar een smalle doorgang hadden, krijgen ze voortaan minstens 3m breedte. Bovendien werden de toegangswegen tot de Fietspuzzel zodanig aangelegd dat de hellingsgraad maximaal 4,5% bedraagt. Eens de Fietspuzzel helemaal klaar is – wat volgens de huidige planning eind dit jaar het geval moet zijn – maakt dit niet alleen veilig een comfortabel fietsverkeer op de Leuvensesteenweg mogelijk, maar ook langsheen de tangent. Er komen dan fiets- en wandelpaden naar het Douaneplein en naar de Arsenaalzijde van het station.