Gefaseerde opstart tangentwerven

Gefaseerde opstart tangentwerven

Vanaf maandag 6 april starten de werven voor de aanleg van de Tangent in Mechelen gefaseerd op. Daarbij staan de meest strikte veiligheidsmaatregelen voor werknemers, omwonenden en voorbijgangers voorop. De capaciteit die kan gerealiseerd worden, hangt vooral daar van af, maar is ook afhankelijk van de beschikbaarheid van personeel en materialen. De heropstart is hoe dan ook goed nieuws voor alle betrokkenen en voor de fasering van het project. Het blijft immers de bedoeling de Tangent en de fietsinfrastructuur eind 2021 open te stellen.

Na overleg tussen de projectverantwoordelijken van Mechelen in Beweging, van opdrachtgever Agentschap Wegen en Verkeer en aannemer Willemen is beslist om vanaf maandag 6 april de afwerking van de Tangent en de bouw van de bijkomende fietsinfrastructuur gefaseerd terug op te starten. Dat zal in eerste instantie gebeuren op het Douaneplein en aan de Leuvensesteenweg.

werfzone Douaneplein                                       werfzone Leuvensesteenweg

Voor de zone Jubellaan en Colomalaan is dat ten vroegste na het paasweekend.

werfzone Jubellaan

Niemand nam de voorbije weken het risico om de werfactiviteit verder te zetten en daarom werden de werken aan de Tangent bij het uitbreken van de coronabesmetting onmiddellijk stilgelegd. De voorbije week ging aannemer Willemen na welke maatregelen er konden genomen worden om de bouw onder veilige omstandigheden terug aan te vatten. Daarbij is de afstandsregel van cruciaal belang. Er kunnen dus alleen activiteiten worden uitgevoerd waarbij het werfpersoneel minstens op 1,5m van elkaar kan blijven. Soms volstaat het daarbij om wat verder van elkaar te werken, maar in een aantal gevallen zijn bijkomende maatregelen noodzakelijk, zoals de inzet van grotere machines of een ander type werktuigen. De praktijk zal moeten uitwijzen wat op de werf haalbaar is, maar daarbij wordt geen enkel risico ingenomen. De aannemer betrekt de vakbonden daarbij en ook de veiligheidscoördinator van het project heeft daarin een belangrijke stem.

De projectverantwoordelijken benadrukken dat er voor omwonenden en voorbijgangers geen enkel gevaar is. De werven van de Tangent zijn op de meeste plaatsen erg groot en volledig omheind, zodat voldoende afstand kan bewaard worden. Indien dit op bepaalde momenten noodzakelijk blijkt, zal het werfpersoneel de activiteit staken om bewoners in of uit hun huis te laten. Op elke werfzone zal een toezichter belast worden met strikt toe te kijken op de naleving van de veiligheidsmaatregelen. Indien nodig zullen de genomen maatregelen worden bijgestuurd en nog strenger gemaakt worden. Of wordt de activiteit stopgezet.

Het valt momenteel moeilijk in te schatten op welke capaciteit er kan gewerkt worden. Dat is niet alleen een gevolg van de veiligheidsmaatregelen die men neemt, maar ook van de beschikbaarheid van personeel. Het blijkt voor heel wat buitenlandse arbeiders niet zo gemakkelijk om terug hier te geraken. De aannemer is ook afhankelijk van de beschikbaarheid van materialen. Niet alle leveranciers zijn aan het werk en van sommige materialen is slechts een beperkte voorraad aanwezig.