Gewijzigde verkeerssituatie voor fietsers op Jubellaan

Gewijzigde verkeerssituatie voor fietsers op Jubellaan

Om de Tangent te laten aansluiten op de Jubellaan, moeten er op dat kruispunt ingrijpende werken worden uitgevoerd. Bestaande wegenis wordt uitgebroken, wat tot gevolg heeft dat er minder vrije ruimte beschikbaar is dan nodig. Daarom wordt voor een deel van het fietsverkeer een nieuwe route uitgewerkt.

Het kruispunt Jubellaan, Tangent, Brusselsesteenweg is een complex gegeven met druk autoverkeer, enkele belangrijke busverbindingen en een plaats waar voetgangers en fietsers vanuit de richting Hofstade/Zemst en ook vanuit Mechelen-Zuid naar de Colomascholen moeten.

De heraanleg van deze wegen om aansluiting met de nieuwe Tangent mogelijk te maken, heeft al heel wat verkeerswijzigingen tot gevolg gehad. Vanaf dinsdag 26 oktober start er een nieuwe werffase die niet te vermijden hinder met zich meebrengt. De zone waar alle vervoersmiddelen door moeten, wordt in breedte sterk beperkt. Omdat er voor de busdiensten geen alternatief mogelijk is, moet de rijbaan in beide richtingen open blijven. Voor voetgangers en fietsers blijft er een beperkte strook over. Hen in beide richtingen op een veilige manier langs de werfzone loodsen is niet mogelijk.

Daarom moet het fietsverkeer tussen het kruispunt Europalaan/Postzegellaan en het kruispunt Jubellaan/Colomalaan in beide richtingen een omleiding volgen langs het nieuw opengestelde traject in de Stenenmolenstraat. Daar kunnen de fietsers gebruik maken van het recent aangelegde 4m brede fietspad en de tunnel onder de Jubellaan. Er is aangepaste signalisatie voorzien.

De aannemer zet alle middelen in om dit werk zo snel mogelijk te laten verlopen, maar de omleiding zal minstens tot december noodzakelijk zijn.