Graafwerken station bijna achter de rug

Graafwerken station bijna achter de rug

 

23/04/2015 – Nog voor de zomervakantie moet het grootste deel van de graafwerken voor het stationsproject uitgevoerd zijn.  Voor de ondergrondse parking alleen al zal dan 450.000m³ grond uitgegraven en weggevoerd zijn. Dat gebeurt momenteel onder meer per boot naar Nederland. Binnenkort wordt trouwens langsheen de Brusselsesteenweg een nieuwe werfzone in gebruik genomen, wat een belangrijke impact zal hebben op de verkeerssituatie. Ook de bouw van de tunnel onder de vaart zit er aan te komen.

 

Hoewel er ook voor de aanleg van de Tangent vele tienduizenden m³ grond moet worden uitgegraven, is het leeuwendeel toch voor rekening van de toekomstige stationsparking. Die beslaat een oppervlakte van 20.000m² en dat over drie verdiepingen. Om dat samen met de toegangen tot de parking en de kiss and ride te realiseren moet er 450.000m³ grond uitgegraven en weggevoerd worden. Een belangrijk deel daarvan ging naar de Waaslandhaven in Beveren en naar een industriezone in Willebroek. Maar sinds enkele weken wordt de Mechelse grond letterlijk uitgevoerd, want ongeveer 100.000m³ gaat naar een project in het havengebied van Rotterdam. De grond wordt vanuit Mechelen met de vrachtwagen naar Vilvoorde gevoerd en van daar uit per schip naar Nederland. De transporten verlopen zonder noemenswaardige problemen. Als alles volgens het huidige schema verloopt, zullen de graafwerken voor de stationsparking tegen de zomervakantie achter de rug zijn. Men kan dan ook meteen zo goed als alle risico’s op het opgraven van springtuig uit de Tweede Wereldoorlog uitsluiten. Tot nu toe werd nog niets gevonden en de kans dat men toch nog iets opgraaft in die zone, wordt nu wel heel erg klein. Al blijven uiteraard alle preventieve veiligheidsmaatregelen van kracht.

 

Definitieve brugdekken

Ook de aanleg van de Spoorbypass en de Tangent – de nieuwe ontsluitingweg voor het autoverkeer – wordt nu duidelijk zichtbaar. Langsheen het 2,5 km lange traject zijn een groot deel van de ondergrondse constructies verwezenlijkt en ziet men stilaan enorme betonnen massieven verrijzen. Dat is onder meer het geval voor de landhoofden van de nieuwe spoorwegbrug over de Jubellaan en aan de Leuvensesteenweg. Op die twee plaatsen is men ook volop bezig met de constructie van de definitieve brugdekken, die de automobilisten later in staat moeten stellen om onder de spoorlijnen Mechelen – Brussel en Mechelen – Leuven door te rijden. Eind mei wordt het definitieve brugdek tijdens een hoogstaande technische operatie onder de spoorlijn naar Leuven geschoven en eind juni gebeurt hetzelfde onder de spoorlijn naar Brussel.

Op de lijn Mechelen – Brussel moet in een latere fase een gelijkaardige operatie gebeuren aan de kant van de Brusselsesteenweg. Om dat te realiseren, wordt daar vanaf 4 mei een nieuwe werfzone ingericht. Die zal een belangrijke impact hebben op het autoverkeer. Normaal is de Brusselsesteenweg daar vier rijstroken breed, twee in elke richting. Maar dat moet teruggebracht worden tot een enkele rijstrook in eke richting zo lang er ook herstellingwerken aan de riolering aan de gang zijn. Eens die klus geklaard is, kan er een tweede rijstrook in de richting van Brussel worden vrijgegeven. Voor voetgangers en fietsers worden de nodige veiligheidsmaatregelen genomen zodat zij langs beide zijden een vlotte doorgang behouden.

 

Tunnel onder de vaart

Eerstdaags gaat de aannemer ook opnieuw aan de slag aan de kanaaloevers voor de constructie van de tunnel onder de Leuvense Vaart. De nutsmaatschappijen zijn daar helemaal klaar met het verleggen van de vele nutsleidingen. Hoewel het eerste tunnelgedeelte aan de kant van de Geerdegemvaart zal geconstrueerd worden, start men ook opnieuw met werfactiviteit aan de kant van de Hanswijkvaart. Daarom werd de voorbije week het tracé van het fiets- en voetpad verlegd, evenwel zonder comfortverlies voor deze weggebruikers. Toch wordt vooral aan de fietsers gevraagd om op drukke momenten voldoende ruimte te laten voor de voetgangers.