Grondtransport schakelt over op nachttransport

Grondtransport schakelt over op nachttransport

Om vlotter en veiliger te kunnen rijden, zal het grondtransport voor het uitgraven voor de toekomstige parking van het stationsproject voortaan ’s nachts plaats vinden. Dat gebeurt op initiatief van de aannemer, in overleg met het stadsbestuur en na advies van het Team Minder Hinder.

Sinds half augustus verhuist er elke week meer dan 10.000m³ Mechelse grond naar Beveren. De aannemer die de grondwerken voor de toekomstige stationsparking uitvoert, kan de uitgegraven grond namelijk kwijt op een industriezone in de Waaslandhaven. Tijdens de vakantieperiode gebeurde het transport compleet probleemloos overdag, maar met de schoolstart is de situatie veranderd. De aannemer mag op momenten dat de scholen beginnen of eindigen niet meer over de Colomabrug rijden. Bovendien moeten de vrachtwagens op het einde van het traject over de Antwerpse ring rijden. Dat knaagt aan de vlotheid van de transporten.

In overleg met het Team Minder Hinder van het stationsproject Mechelen in Beweging en na goedkeuring door het schepencollege, werd daarom beslist om vanaf maandag 8 september alleen nog ’s nachts te rijden. Dat gebeurt meer bepaald tussen 19u en 06u, dus op momenten dat Colomabrug en Colomalaan er zo goed als verlaten bij liggen.

Het uitgraven zelf zal nog wel overdag gebeuren. De aannemer legt de uitgegraven grond klaar op de werf, zodat de vrachtwagens ’s nachts snel kunnen geladen worden. Daardoor blijft ook de nachtelijke hinder van werfactiviteit uiterst beperkt. De andere werftransporten, zoals het aanvoeren van beton of andere bouwmaterialen, gebeurt nog wel overdag. Ook grond die niet naar Beveren moet, wordt overdag weggevoerd, maar dat is slechts een zeer beperkte hoeveelheid.