Het oude station verdwijnt, het nieuwe station verschijnt

Het oude station verdwijnt, het nieuwe station verschijnt

2022 wordt het jaar waarin een stukje Mechelse spoorweggeschiedenis verdwijnt, maar tegelijk plaats maakt voor een toekomstig stedelijk icoon: het station van Mechelen. Nadat in een eerste fase de nieuwe, bijkomende perrons 11 en 12 gerealiseerd werden, is het nu de beurt aan de sporen en perrons 1 tot en met 10. Dat gebeurt volgens een uitgekiend plan, om een zo groot mogelijke garantie te houden op een vlotte dienstregeling. Als alles volgens schema verloopt, zal deze belangrijke fase in 2027 afgerond zijn.

Gedurende een jaar gingen technici in het station aan de slag met de voorbereidende werken voor de sloop. Het grootste deel van dat werk bestond uit het verleggen van allerhande leidingen en technische installaties. Ook het zorgvuldig en behoedzaam verwijderen van het asbest kostte heel wat tijd.

Welke elementen behouden we? 


Uit respect voor de spoorweggeschiedenis en het cultureel erfgoed, werd vooraf een inventaris opgemaakt van die delen uit het huidige station die de moeite waard zijn om te recupereren en te bewaren voor het nageslacht. Het station werd eind jaren ’50 van de vorige eeuw gebouwd en is redelijk typisch voor de toenmalige tijdsgeest. Die werd gekenmerkt door een sterk geloof in technologie en industrialisering, wat vooral tot uiting kwam in een aantal ornamenten.

De absolute blikvanger daarbij is de grote mozaïek die de volledige wand van de vroegere lokettenzaal en het stationscafetaria besloeg. Het ontwerp is van de Kortrijkse kunstenaar Robert Coolens en refereert zowel naar de spoorwegen, de industrie, de land- en tuinbouw als naar de stad Mechelen.

Het bleek een hele klus te zijn om de tegels ongeschonden van de muur te halen, maar men slaagde er gelukkig in de figuren volledig te recupereren. Ze zullen geïntegreerd worden in het nieuw te bouwen station. Dat is ook het geval met enkele andere relicten die een cultuurhistorische waarde hebben.

Welke hinder ondervindt de reiziger?
De grote uitdagingen tijdens de vernieuwingswerken is de dienstregeling zo optimaal mogelijk te behouden en de hinder voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken. Daarom wordt er gefaseerd gewerkt. Er wordt gestart aan de sporen 1 en 2 aan de stadszijde, zodat de voorgevel van het nieuwe station aan het Koning Albertplein zo snel mogelijk gerealiseerd wordt.

Veiligheid staat voorop
Door de capaciteit van het station uit te breiden met twee sporen – de nieuwe 11 en 12 – zijn er extra mogelijkheden gekomen om het treinverkeer zo normaal mogelijk te laten verlopen. Dank zij een uitgekiende fasering hoopt men de dienstregeling zo weinig mogelijk te verstoren, al zijn tijdelijke wijzigingen wellicht niet helemaal te vermijden. Dat zal evenwel steeds zo snel en zo duidelijk mogelijk worden aangegeven, in het station zelf maar ook via de digitale mogelijkheden waarover de spoorweggroep al geruime tijd beschikt. Tegelijk stelt het Team Minder Hinder alles in het werk om de reiziger comfortabel en vooral volledig veilig door de werken te loodsen. In de opdracht voor de aannemer werden al belangrijke richtlijnen meegegeven die dat moeten bewerkstelligen. Maar ook op het moment van de werken zelf zal daar een dagelijkse controle op uitgeoefend worden en indien nodig onmiddellijk gepaste maatregelen genomen worden om de eventuele hinder zoveel mogelijk te beperken.

Het toekomstige stationsgebouw anno 2027
Het nieuwe station moet binnen enkele jaren het hart vormen van een muldimodale verkeersinfrastructuur. Dank zij de ondergrondse parkeergarage voor 2.000 wagens en de Tangent die nog dit voorjaar in gebruik genomen wordt, zal het station heel wat pluspunten bieden aan reizigers die met de auto komen. Voor de busreizigers is het nog enkele jaren wachten, maar eens het nieuwe busstation aan de Arsenaalzijde klaar is, zullen zij naadloos van bus op trein kunnen overstappen. De fietsers kregen net voor de kerstvakantie al toegang tot de nieuwe infrastructuur vanaf het station Nekkerspoel tot aan de Brusselsesteenweg. In het nieuwe station zullen zij later gebruik kunnen maken van een fietsenparking voor 5.000 fietsen van waaruit men rechtstreeks naar de perrons kan. En voor de treinreizigers komt er in het hart van het nieuwe station een modern travel center, omzoomd door commerciële units die het reizen bijzonder aantrekkelijk maken.

Bekijk de toekomstbeelden