Hinder op fiets-en voetpaden naar Arsenaalpuzzel

Twee armen van de Arsenaalpuzzel richting Leuven worden beurtelings en tijdelijk afgesloten.

Hinder op fiets-en voetpaden naar Arsenaalpuzzel

De aannemer werkt momenteel de vierde arm van de Arsenaalpuzzel af. In mei moeten we hiervoor de twee armen richting Leuven beurtelings en tijdelijk afsluiten.

Timing afsluitingen

Fase 1: kant Wagonstraat 2-8 mei

Fase 2: kant Centrale Werkplaatsen 9-29 mei

Hinder

Fietsers en voetgangers zullen kleine omleiding moeten nemen via de Wagonstraat (fase1) of overkant van de Arsenaalpuzzel (fase 2).