Hulpdiensten op de werf

Hulpdiensten op de werf

30/05/2016- De voorbije dagen bezochten bijna 100 officieren en manschappen van brandweer en politie de volledige werf van het stationsproject. Ook de korpsleiding was daarbij aanwezig. Op die manier konden de veiligheidsdiensten zich een beeld vormen van de huidige én de toekomstige situatie. Het is immers niet ondenkbaar dat zij ook tijdens de werffase tot een interventie moeten overgaan. Wellicht zal binnenkort al een dergelijke interventie gesimuleerd worden. Het is ook de bedoeling om voor het openstellen van de nieuwe verkeersinfrastructuur – en zeker van de Tangenttunnel – een of meerdere evacuatieoefeningen te houden.