Jubellaan een weekend gedeeltelijk afgesloten

Jubellaan een weekend gedeeltelijk afgesloten

De aanleg van het toekomstige kruispunt van de Jubellaan met de Tangent nadert zijn voltooiing. Het weekend van 4 en 5 september zal het voor gemotoriseerd verkeer onmogelijk zijn om via de Jubellaan naar de Brusselsesteenweg te rijden of omgekeerd. De verbinding Colomalaan – Jubellaan – Hofstade blijft wel mogelijk.

Om de hinder op de kruising van de Tangent met de Jubellaan zoveel mogelijk te beperken, werkt de aannemer in verschillende fases. Op die manier kon het autoverkeer de voorbije jaren toch nog langs deze werfzone rijden, zij het in wisselende omstandigheden. Het eerste weekend van september volgt een nieuwe fase. Daarbij moet het tracé van de Jubellaan en de Colomalaan verlegd worden en dat maakt de doorgang van gemotoriseerd verkeer op de Jubellaan tussen de Colomalaan en de Brusselsesteenweg in beide richtingen onmogelijk. Het afsluiten start op vrijdag 3 september om 18u. en duurt tot maandag 5 september om 06u. De omleiding verloopt via de Zemstesteenweg

De verbinding tussen Colomalaan en Jubellaan blijft gewoon open, maar dan alleen voor het verkeer komende vanuit of rijdend in de richting van Hofstade. Ook de terreinen van Sporting Mechelen blijven toegankelijk. Voor voetgangers en fietsers stellen zich geen problemen, zij kunnen in alle richtingen op een veilige manier langsheen de werfzone. Begin augustus werd voor hen trouwens al de tunnel onder de Jubellaan in gebruik genomen.

Voor 1 september stelt de aannemer ook het fietspad terug open vlak voor de terreinen aan Sporting Mechelen. Zo kunnen de jonge fietsers hun weg via verschillende manieren veilig richting Mechelen rijden.

Vanaf 6 september start dan een nieuwe fase met doorgang voor alle verkeer en zetten we ook de nieuwe fietsinfrastructuur open aan de Brusselsesteenweg met de nieuwe fietsbrug boven de tangent en de onderdoorgang van de Stenenmolenstraat. In deze laatste straat werd de verkeerssituatie aangepast aan de nieuwe fietsroute.