Kinderburgemeester geeft symbolische laatste spadesteek

Kinderburgemeester geeft symbolische laatste spadesteek

 

30/06/2015-  De laatste kubieke meters grond afkomstig van de uitgraving voor de toekomstige stationsparking dient de eerstvolgende weken als een grote zandbak voor de kinderen van de wijk Arsenaal. Kinderburgemeester Pieter Verhelst kreeg de eer om de symbolische laatste spadesteek te geven. Meteen is ook een belangrijke fase in het stationsproject afgerond. De mogelijke overlast door de vele grondtransporten is dankzij heel wat flankerende maatregelen tot een minimum beperkt gebleven.

 

Op 10 oktober 2012 stak burgemeester Somers de eerste spade in de grond op het terrein waar binnen enkele jaren de ondergrondse stationsparking voor bijna 2.000 wagens in gebruik moet worden genomen.

 

Vandaag was het aan de kinderburgemeester, geflankeerd door wat leden van de kindergemeenteraad, om de laatste schep grond te beroeren. Dat gebeurde in de Wagonstraat, waar de eerstvolgende weken een pop-up zandbak ter beschikking van de buurtkinderen zal liggen. Een werfcamion bracht 6m³ zand dat afkomstig is uit de enorme bouwput naar het doodlopende eind van de Wagonstraat. Mechelen in Beweging leverde er meteen wat schopjes en emmertjes bij.

 

‘Wij vinden dit een geweldig initiatief’ verklaarde schepen van Jeugd Greet Geypen. In deze drukbevolkte wijk is erg weinig speelruimte en zo’n tijdelijke constructie kan ongetwijfeld voor heel wat speelplezier zorgen. De wijk ligt bovendien vlakbij een werfzone waar enorm drukke activiteit heerst. Op die manier betekent de zandbak een bescheiden maar welgemeende compensatie’.

Van de 450.000m³ grond die voor de bouw van de stationsparking moest worden uitgegraven en weggevoerd, rest nu nog slechts een fractie. Hier en daar heeft de aannemer nog wat grond nodig voor de aanleg van een werkplatform of voor een toegangshelling. Maar eigenlijk is zo goed als alles weggevoerd. ‘Het was geen makkelijke opdracht om deze enorme hoeveelheid grond op een efficiënte manier weg te krijgen’, licht ir. Peter Weemaels van NMBS toe. Een groot deel is naar de aanleg van het Logistiek Park Waasland in Beveren gegaan en sinds Nieuwjaar is er ook een kleine 100.000m³ verscheept naar Nederland, meer bepaald naar Rotterdam en zelfs naar Friesland. Die grond is op grote schepen vervoerd, maar die kunnen geen gebruik maken van de Leuvense Vaart, zodat de aannemer zich verplicht zag om met de vrachtwagen tot aan het Zeekanaal in Vilvoorde te rijden. Er zijn ook kleinere hoeveelheden naar diverse andere plaatsen gebracht. Zelfs naar een tomatenkweker in Sint-Katelijne –Waver, die enkele honderden vrachtwagens kon gebruiken.’

Alles samen verlieten de voorbije jaren liefst 35.000 vrachtwagens met grond de werf Station. ‘Dat is een onvoorstelbare hoeveelheid camions die potentieel voor heel wat overlast kan zorgen’, benadrukt burgemeester Somers. ‘Vanuit het stadsbestuur hebben wij er bij de projectverantwoordelijken op aangedrongen om daar een uitgekiend plan voor op te stellen. Vervoer per spoor bleek niet mogelijk te zijn en ook vanuit Mechelen kon niks over het water getransporteerd worden. Dus kreeg de aannemer een strikt rijschema opgelegd, zowel wat betreft de route als de rijtijden. Er is zelfs geruime tijd ’s nachts gereden, om zo weinig mogelijk hinder te veroorzaken.’

In het kader van deze enorme graafwerken werkte de stad ook een Bijzonder Nood- en Interventieplan uit. Burgemeester Somers: ‘Wij waren gewaarschuwd dat er nog bommen uit de Tweede Wereldoorlog konden liggen en hebben geprobeerd zoveel mogelijk risico uit te sluiten. Er werd gericht gezocht naar niet-ontploft springtuig en heel voorzichtig gegraven. Dat heeft tijd en geld gekost, maar we konden geen enkel risico nemen. We zijn nog niet helemaal uit de gevarenzone, maar over het volledige traject van de werken is bijna 90% van het graafwerk achter de rug. Toch blijven we alert tot de laatste schep grond is bovengehaald’.

De bouw van de ondergrondse parking vordert goed. De uitgravingen zijn dus achter de rug en de constructie is al duidelijk zichtbaar. Aan de kant van de Hanswijkvaart is de ruwbouw van een groot deel van niveau -3 klaar en men is er nu bezig met de dakplaat van niveau -2. Dank zij de enorme overspanningen van 16m zullen automobilisten bij het parkeren geen last hebben van vervelende steunpalen vlak naast de parkeervakken. Volgens het huidige schema kan de parking in de zomer van 2017 in gebruik worden genomen, wat het comfort voor de treinreiziger die met de auto naar het station komt gevoelig zal verbeteren.