Kruispunt Colomalaan/Jubellaan wordt hertekend

Kruispunt Colomalaan/Jubellaan wordt hertekend

De aanleg van de tunnel voor voetgangers en fietsers onder de Jubellaan gaat in een nieuwe fase. Vanaf 8 december wordt het gedeelte in de richting van het station aangelegd. Daardoor wijzigt de verkeerssituatie op het kruispunt van de Jubellaan met de Colomalaan, waarbij de veiligheid van de fietser voorop staat.

Tot nu toe werd de ruwbouw van de tunnel aan de kant van Hofstade aangelegd, maar deze fase is intussen voltooid. Nu start de aannemer met de graafwerken aan de kant van de Leuvense Vaart. Niet alleen de werfzone wordt daarbij verlegd, maar ook de rijroutes voor het verkeer. Voor de automobilisten verandert er niet zoveel, behalve dan dat zij over nieuw asfalt rijden. Ook de afslagmogelijkheden blijven hetzelfde: vanaf de Jubellaan afslaan naar de Colomalaan blijft in beide richtingen mogelijk, maar komende uit de Colomalaan kan men alleen rechts afslaan in de richting van de Brusselsesteenweg.

De grote wijziging is er voor de fietsers, want het huidige fietspad komt volledig binnen de werfzone te liggen. Wie vanuit de richting Hofstade komt en naar de Brusselsesteenweg wil – of omgekeerd – moet een stukje de Colomalaan oprijden tot aan nieuw geplaatste verkeerslichten, daar oversteken en een klein stukje terugrijden. Die verkeerslichten zijn uitgerust met een drukknop, wat een vlottere doorstroming betekent voor zowel fietsers als automobilisten.

Deze nieuwe situatie houdt ook in dat toegang tot de terreinen van Sporting Mechelen afgesloten wordt voor gemotoriseerd verkeer. Mechelen in Beweging werkte in overleg met het bestuur van de voetbalclub een regeling uit waarbij de toegang voor absoluut noodzakelijke activiteiten toch mogelijk wordt gemaakt. Maar alleen personen met een vergunning kunnen daar gebruik van maken.

Deze nieuwe situatie gaat in op 10 december, maar op 8 en 9 december gebeurt de omschakeling tussen de huidige en de nieuwe verkeerssituatie. Hoewel het team Minder Hinder en de aannemer alles in het werk stellen om dit zo vlot mogelijk te laten verlopen, wordt toch redelijk wat verkeershinder verwacht.