Leuvensesteenweg één weekend doodlopend

Leuvensesteenweg één weekend doodlopend

Voor de verdere afwerking van de Fietspuzzel is het absoluut noodzakelijk om er alle gemotoriseerd verkeer gedurende één weekend te weren. Voetgangers en fietsers blijven hun doorgang behouden.

De Fietspuzzel is de enorme constructie waarover voetgangers en fietsers absoluut veilig de Leuvensesteenweg en de toekomstige Tangent in alle richtingen kunnen kruisen. Om die Fietspuzzel rond de jaarwisseling ’21- ’22 volledig in gebruik te kunnen nemen, moet de aannemer nog enkele werken kunnen uitvoeren die de doorstroming en zelfs de veiligheid van het gemotoriseerd verkeer in het gedrang kunnen brengen. Daarom wordt de Leuvensesteenweg tussen Raghenoplein en Wagonstraat afgesloten van vrijdag 20 augustus om 20u. tot maandag 23 augustus om 06u.

Voor plaatselijk verkeer is er een omleiding langs de Motstraat, voor doorgaand verkeer via de Trianonlaan in Hever. Het gedeelte tussen Wagonstraat en Motstraat, dat momenteel enkelrichting is omwille van de vernieuwing van de fietspaden, wordt dat weekend tijdelijk dubbelrichting. Op die manier zijn alle woningen en ondernemingen langs de Leuvensesteenweg en in de aanpalende straten gegarandeerd bereikbaar. Tegelijk wordt ook op donderdag 19 augustus het wegdek in de Smisstraat vernieuwd. Die straat is die dag afgesloten, waardoor in enkele straten in de wijk Arsenaal de rijrichting verandert.

Voor voetgangers en fietsers zijn er geen wijzigingen. Zij kunnen nog steeds gebruik maken van een deel van de Fietspuzzel voor de verbinding tussen Leuvensesteenweg en Raghenoplein. Het alternatief via de Wagonstraat en het Dijlepad blijft eveneens toegankelijk.

Deze ingrijpende werken brengen uiteraard hinder met zich mee. Maar het Team Minder Hinder wijst erop dat die zeer beperkt blijft. Dankzij de opgelegde uitvoeringsmethodes is men erin geslaagd het afsluiten van de Leuvensesteenweg tot een enkel weekend te beperken. En in de timing drong men erop aan om deze fase tijdens de vakantieperiode uit te voeren.