Leuvensesteenweg enkelrichting tot na herfstvakantie

Leuvensesteenweg enkelrichting tot na herfstvakantie

De nutsmaatschappijen maken van de autoluwe herfstvakantie gebruik om bijkomende aansluitingen te realiseren op de Leuvensesteenweg. Die moeten hoe dan ook uitgevoerd worden en zo vermijdt men later opnieuw hinder. Dat betekent evenwel dat de huidige verkeerssituatie gehandhaafd blijft tot en met 6 november. Tot die tijd geldt op de Leuvensesteenweg tussen Raghenoplein en Wagonstraat eenrichtingverkeer.

Vanuit Mechelen kan men dus wel nog richting Leuven, maar omgekeerd is er een omleiding vanaf het kruispunt Trianon via Hofstade naar Mechelen. Alle handelszaken en ondernemingen op de Leuvensesteenweg en het bedrijventerrein Ragheno blijven evenwel bereikbaar. Ook de huidige busregeling langs de Motstraat blijft behouden tot en met 8 november. Voor voetgangers en fietsers is er verkeer in beide richtingen mogelijk.