Margaretatunnel in Mechelen veilig gesteld na losgekomen bekleding

Margareta tunnel in Mechelen veilig na losgekomen bekleding

Margaretatunnel in Mechelen veilig gesteld na losgekomen bekleding

Tijdens de avond van 14 augustus 2022 werd vastgesteld dat er steengruis van de brandwerende bekleding in de Margaretatunnel naar beneden is gevallen. Dat gebeurde in de tunnelkoker richting Brussel, ter hoogte van een uitzettingsvoeg. De tunnel werd meteen afgesloten, conform de procedures bij incidenten. De brandweer en de politie kwamen ter plaatse, samen met een ingenieur van tunnelbeheerder Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). De tunnel is terug geopend voor het verkeer in de ochtend van 15 augustus 2022 omstreeks 06u30. 

De onderhoudsaannemer van AWV controleerde de zone rond de voeg, heeft het loshangend materiaal verder verwijderd en de tunnel veilig gesteld om het verkeer opnieuw door de tunnel te laten rijden.

 

Bijkomende inspectie losgekomen bekleding

De aannemer die de initiële werken heeft uitgevoerd, zal de oorzaak van het incident verder onderzoeken en de plafondbekleding in de rest van de tunnel de komende dagen inspecteren. Daarvoor moet per rijrichting de tunnelkoker afgesloten worden, zoals tijdens een klassieke onderhoudssluiting. Het aantal nachten die nodig zijn voor de inspectie is afhankelijk van het onderzoek.

De bijkomende inspectie zal starten in de tunnelkoker richting Brussel op dinsdagavond 16 augustus 2022 om 20u00. Gemotoriseerd verkeer in de richting van Brussel wordt omgeleid via complex Mechelen-Noord. De koker richting Antwerpen blijft dan open voor doorgaand verkeer.

 

Transparantie veiligheidsaspecten opening tunnel

Zoals voorheen geven alle partners volledige transparantie over de veiligheidsaspecten van de tunnel. Op de commissie ‘Algemene Zaken’ van dinsdag 9 augustus gaf AWV een toelichting over de procedure die gevolgd werd bij de opening van de tunnel. De opening werd begeleid door een task force met alle betrokken partijen: NMBS, aannemers, AWV, een tunnelveiligheidsexpert, de politiezone Mechelen-Willebroek, de brandweerzone Rivierenland en stad Mechelen. ELK veiligheidsaspect werd gecheckt bij opening, er werden geen zaken over het hoofd gezien en in samenspraak is beslist dat de tunnel veilig en klaar was voor opening, om er verkeer te laten doorrijden. De gemeenteraad krijgt, zoals vermeld op de commissie, de checklijst die hiervoor gebruikt werd. Alle partijen willen opnieuw benadrukken dat de tunnel correct en onder veilige omstandigheden in dienst genomen is.

Technische zaken, zoals de bekleding van het plafond, werden continu opgevolgd gedurende het bouwproces. De aannemer deed testen op de kwaliteit van de plafondbekleding. Die testen hebben de aanhechting aangetoond en de kwaliteit werd conform verklaard. Het incident in verband met de losgekomen bekleding staat los van de correct verlopen en veilige opening van de tunnel.