Mechelse grond verhuist naar Beveren

Mechelse grond verhuist naar Beveren

De volgende weken verhuist er zowat 90.000m³ grond van het stationsproject Mechelen in Beweging naar Beveren. De grond is afkomstig van de uitgraving voor de toekomstige stationsparking. In Beveren zal die gebruikt worden om een toekomstig bedrijventerrein op te hogen. Daarmee komen de graafwerken voor het stationsproject in een stroomversnelling.

Het voorbije half jaar is al iets meer dan 60.000m³ uitgegraven grond vertrokken van op de werf aan de Hanswijkvaart. Het ging daarbij vooral om de volumes die uitgegraven werden voor de constructie van de diepwanden. Nu deze diepwanden klaar zijn – men is nog wel bezig met de verankering ervan –dient zich een nieuwe fase aan, namelijk het uitgraven van de kuip waarin de parking zelf zal worden aangelegd. In tegenstelling tot bij de diepwanden, waar men slechts een beperkte manoeuvreerruimte had, kan men nu veel vrijer werken en meerdere graafmachines tegelijk inzetten. Daardoor kan men ook de intensiteit van de transporten verhogen. De aannemer zet een twintigtal vrachtwagens in die elk zeven tot acht ritten per dag kunnen maken. Elke vrachtwagen is in staat om ongeveer 15m³ te vervoeren.

Het was voor de aannemer niet gemakkelijk om op relatief korte afstand een plaats te vinden waar men behoorlijk wat grond nodig had. En het moest ook nog geschikte grond zijn. De grond die men nu wegvoert, kan probleemloos gebruikt worden in bouwprojecten. Een dergelijke bestemming vond men uiteindelijk aan de Schoorhavenweg in Beveren, meer bepaald in het Logistiek Park Waasland. Daar zal de 90.000m³ Mechelse grond gebruikt worden voor de ophoging van een toekomstig bedrijventerrein.

Met deze nieuwe bestemming wordt een volgende stap gezet in de constructie van de stationsparking, die midden 2016 klaar moet zijn. Belangrijk is ook dat het grondtransport gedeeltelijk in de vakantiemaand augustus kan gebeuren, op een moment dat de vrachtwagens niet gehinderd worden door de sperperiodes die ingesteld werden om de veiligheid op en rond de Colombrug en de nabijgelegen school te garanderen.