Nachtwerk op de Jubellaan

Nachtwerk op de Jubellaan

 

 4/11/2014- Het eerder aangekondigde nachtwerk zal verplaatst worden naar komende twee weekends. De nacht van dinsdag 4 op woensdag 5 november moeten vanaf 01.00u enkele palen in het talud aangebracht worden, maar met een methode die weinig hinder veroorzaakt. Tegelijk zal ook het ballast op de sporen aangevuld worden. De nacht van donderdag 6 op vrijdag 7 november wordt eveneens het ballast aangevuld.

De voorbije weken is daar vrijwel elke nacht werfactiviteit geweest, als voorbereiding op de doorsteek van de toekomstige Tangent onder de spoorlijn Mechelen – Brussel. Het vorige weekend resulteerde dat het in aanbrengen van de tijdelijke brugdekken. Die moeten nog wel in de loop van het voorjaar 2015 vervangen worden door definitieve constructies. Maar tot dan is in principe alle nachtwerk achter de rug.

Mechelen in Beweging is er zich van bewust dat deze werken op bepaalde momenten hinder veroorzaakt hebben en wenst zich daar uitdrukkelijk voor te verontschuldigen. Maar heel wat werken op of naast het spoor kunnen alleen maar ’s nachts gebeuren. Daarbij wordt steeds getracht om het lawaai en de trillingen zoveel mogelijk te beperken, maar volledig uitsluiten is helaas onmogelijk.