Nachtwerken op werfzone Arsenaal en Jubellaan

Nachtwerken op werfzone Arsenaal en Jubellaan

 

26/01/2015- Onder de spoorlijn Mechelen – Leuven, ter hoogte van de Wagonstraat, moet opnieuw een tijdelijk brugdek geplaatst worden. Net zoals dat vorig jaar gebeurde onder de sporen aan de kant van het Douaneplein, moet dat nu gebeuren onder de sporen aan de kant van de Leuvensesteenweg.

Er zullen een aantal prefab-elementen geplaatst worden, waar de rails al op gemonteerd zijn. Dat kan alleen tijdens het weekend gebeuren en dat is meer bepaald van vrijdag 6 februari ’s avonds tot ’s maandags 9 februari ’s morgens. Er zal dus opnieuw dag en nacht gewerkt worden. Dat houdt in dat er lawaai- en lichthinder zal zijn, maar trillingen blijven eerder beperkt.

Een laatste grote ingreep is er gepland nog voor de zomervakantie, wanneer de tijdelijke brugdekken vervangen worden door de definitieve. De exacte data worden zo snel mogelijk bekend gemaakt.

Op de werf Jubellaan zullen er tijdens de nacht van 2 op 3 februari spoorstaven gelost worden en tijdens de nacht van 12 op 13 februari zullen er onderhoudswerken aan het spoor plaats vinden.

Alvast onze excuses voor de mogelijke hinder.