Nieuwe bouwfase: start constructie perrons 1 tot 10

de aanleg van de sporen en perrons 1 tot en met 10 is een nieuwe en belangrijke fase in het stationsproject

Nieuwe bouwfase: start constructie perrons 1 tot 10

Met de aanleg van de sporen en perrons 1 tot en met 10 is een nieuwe en belangrijke fase in het stationsproject gestart. Het is de bedoeling om de eerstvolgende jaren een prachtige constructie te bouwen, identiek aan de perrons 11 en 12 met hun overkapping.

Hinder vanaf 25 april

Maar werken betekent veelal hinder veroorzaken. Hoewel we er alles aan doen om die hinder zoveel mogelijk te beperken, kunnen we die niet helemaal uitsluiten.

Voor de sloop van perron 1 werd al een toegangshelling aangelegd tot op het niveau van de sporen. Vanaf 25 april start de aannemer met funderingswerken in de Stationsstraat, vlakbij de huidige sporen.

Gelukkig worden de funderingspalen geboord, wat een geluids- en trillingsarme techniek is. Bovendien wordt er niet ’s nachts of in het weekend gewerkt. We trachten ook de stofhinder te beperken.

Hou er eveneens rekening mee dat er een toename van het werfverkeer zal zijn, maar ook dat blijft relatief beperkt.

Alvast onze excuses voor de mogelijke hinder.