Opening parking Coloma is sluitstuk van succesvol project tangent

parking Coloma aan de tangent

Opening parking Coloma is sluitstuk van succesvol project tangent

Met de ingebruikname van de parking op de Colomalaan is de laatste fase in de aanleg van de tangent afgerond. Deze parking is vooral goed nieuws voor de Colomascholen en voor Sporting Mechelen, maar kan ook het buurtparkeren makkelijker maken. Intussen zijn de eerste verkeerstellingen op de tangent uitgevoerd en die tonen aan dat de automobilisten al massaal gebruik maken van deze nieuwe verkeersinfrastructuur.

Een kleine tien jaar geleden was de Colomalaan niet alleen een drukke verbindingsweg tussen Leuvensesteenweg en de E19, maar ook een veelgebruikte parkeerzone voor zowel de basisschool Sint-Jozef Coloma als voor voetbalvereniging Sporting Mechelen. Heel druk en heel gevaarlijk, in de onmiddellijke omgeving van een grote scholengemeenschap en een druk bezocht sportcomplex. Vandaag is de Colomalaan volledig autovrij – met de tangent als volwaardig en vooral veilig alternatief – en kan men er in een groene omgeving onbezorgd wandelen en fietsen. Op korte termijn wordt hier trouwens een buurtpark gerealiseerd.

‘We moeten evenwel uitgaan van de realiteit dat zowel de school als de voetbalclub met de wagen bereikbaar moeten blijven’ benadrukt burgemeester Alexander Vandersmissen, ‘en dat we dus ook parkeerplaatsen moeten voorzien. Die komen vlakbij het kruispunt van de Colomalaan met de Jubellaan en zijn dus vlot bereikbaar vanaf de tangent, maar ook vanuit de wijk Tervurensteenweg.’

Evaluatie

Parking Coloma telt 69 plaatsen en werd niet alleen zo duurzaam mogelijk uitgevoerd, maar zal ook ingepast worden in de toekomstige groenaanleg. ‘De aangelegde parkeerplaatsen zijn voorzien van een ondergrond die infiltratie van water mogelijk maakt’, benadrukt eerste schepen Patrick Princen. ‘Naast het waterrijk  Colomapark dat hier in het verlengde zal komen en het Colomabos zorgen we zo naast al het bestaande nieuwe groen ook voor een waterrijke omgeving.

‘Voorlopig hebben we nog geen specifiek parkeerregime ingesteld’, legt Alexander Vandersmissen uit. ‘Uiteraard zal die voor de school vooral als kiss and ride worden gebruikt en voor Sporting biedt die heel wat mogelijkheden in het weekend. Maar wellicht zullen de buurtbewoners er ’s nachts willen gebruik van maken en die mogelijkheid houden we ook open. We zullen na een korte periode het gebruik evalueren en blijkt dan dat we toch sturend moeten optreden, kan er eventueel nog een parkeerregime worden ingevoerd’.

Arsenaalverbinding

Met de realisatie van deze parking op de Colomalaan is de afwerking van de tangent op enkele details na helemaal klaar. Daarmee is na de ondergrondse stationsparking en de nieuwe perrons 11 en 12 het derde deel van het stationsproject Mechelen in Beweging een feit. Rest nog de volledige vernieuwing van het station sporen 1 tot 10 en het verplaatsen van het busstation naar de Arsenaalzijde. Ook de aanleg van de pleinen volgt in een latere fase.

‘Maar er is nog een belangrijk nevenproject’, vult AWV-diensthoofd Eva Van de Bossche aan, ‘namelijk de Arsenaalverbinding. Dat is de gedeeltelijk ondergrondse verbinding tussen de tangent en de Motstraat. Omdat die van erg groot belang is voor het project Ragheno en een nieuwe dimensionering moest krijgen, hebben we die van het stationsproject overgeheveld naar het project Ragheno. De studiefase is zo goed als rond, daarna kan het ontwerp worden uitgewerkt en kan een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Als alles vlot verloopt, kunnen we in 2024 alvast starten met het gedeelte tussen de Leuvensesteenweg en het Rode Kruis’.

Drukte op de tangent

De tangent werd begin juli in gebruik genomen en tijdens de vakantiemaanden is er niet alleen minder druk verkeer, maar moest de automobilist deze nieuwe verbindingsweg ook nog ontdekken. Daarom werd tot in de loop van oktober gewacht om verkeerstellingen in de Margaretatunnel uit te voeren, maar die zijn er nu.

‘De tangent doet volledig waar hij voor bedoeld is’, stelt mobiliteitsschepen Vicky Vanmarcke verheugd vast. ‘Op een weekdag rijden er gemiddeld 20.000 wagens door beide tunnelkokers samen en zelfs op zondag zijn er dat nog 15.000. Dat is allemaal verkeer dat vroeger over de Colomabrug reed of op de stadsvesten zat. Op beide plaatsen zien we heel duidelijk het zeer gunstige effect van deze tangent. En ook de bereikbaarheid van de stationsparking is nu sterk verbeterd, wat de toegankelijkheid van het openbaar vervoer ten goede komt. Ook de ondergrondse kiss and ride van het station wordt trouwens intensief gebruikt.’

Van de voertuigen die dagelijks de tangent nemen, is 94% autoverkeer met inbegrip van bestelwagens en 6% zwaarder vrachtverkeer. Er is weinig of geen verschil tussen ochtend- en avondspits. ‘Ondanks dit intensief gebruik, zijn er geen onoverkomelijke problemen voor de doorstroming’, benadrukt Vanmarcke. ‘Op het kruispunt van de tangent met de Leuvensesteenweg en aan de Jubellaan zijn de lichtenregelingen bijgesteld zodat het daar nu vlotter gaat dan in de beginperiode. Bovendien moet de toekomstige Arsenaalverbinding het kruispunt met de Leuvensesteenweg later nog sterk ontlasten. Tussen Douaneplein en Hoogstratenplein durft het tijdens de spits moeilijk gaan, maar met de invoeringen van de enkelrichting op de vesten en de heraanleg van het Hoogstratenplein moeten die moeilijkheden verholpen zijn’.

Stadsparken

Wat verkeersinfrastructuur betreft, is de tangent dus klaar. Maar Mechelen in Beweging heeft er steeds voor geijverd om al dit asfalt en beton op een verantwoorde wijze in te passen in het stedelijk weefsel. ‘We moeten hierbij niet alleen naar de tangent kijken’, legt schepen voor Natuur- en Groenontwikkeling Patrick Princen uit, ‘maar ook naar de fietsostrade die nu al bijna een jaar is opengesteld en niet alleen druk gebruikt wordt, maar ook erg gewaardeerd. We willen de fietsers en de voetgangers in een zo groen mogelijk omgeving laten stappen en rijden. Op het Douaneplein hebben we al heel wat struiken en bomen aangeplant, maar de blikvangers worden ongetwijfeld de stadsparken die we nu willen aanleggen’.

Dat gebeurt op de autovrije Colomalaan, op het gesupprimeerde stuk van de Brusselsesteenweg tussen de Kruisbaan en de Europalaan en langsheen de Postzegellaan. Om de invulling van die stadsparken naar wens van de bewoners te laten verlopen, werd de voorbije jaren een intensief participatietraject opgezet.