Proef met 500 ton beton

Proef met 500 ton beton

  

Op de werfzone Arsenaal, achter de tuinen van de Wagonstraat, start de aannemer binnenkort met de bouw van de tangent. Om de fundering voor de onderbrugging van de bestaande spoorlijnen voor het nieuwe wegtracé stabiel genoeg te maken, zijn er geschroefde paalconstructies nodig. Recent werd daarom een zogenaamde proefpaal gemaakt, die 15,5 m in de grond steekt. Die proefpaal moet allerlei tests ondergaan, onder meer een maximale belasting. Daarom zal een enorme kraan zware betonnen blokken met een totaalgewicht van liefst 500 ton op deze proefpaal plaatsen. Specialisten kunnen dan nagaan of de kwaliteit voldoet aan de hoogste normen. Eens deze proef voltooid is, verdwijnen de kraan en de betonnen belastingslementen. In totaal zijn er over het ganse traject van de spoorbypass liefst 300 van dit type geschroefde palen voorzien.