Projectmanagers bezoeken de werf

Projectmanagers bezoeken de werf

Elke maand houden de leden van het projectmanagementteam een vergadering in de Mechelse projectkantoren aan de Consciencestraat. Het zijn ingenieurs, architecten, verkeersspecialisten of hogere ambtenaren die het project ‘Mechelen in Beweging’ vrijwel dagelijks opvolgen. Meestal zitten ze gebogen over plannen, budgetten, dossiers of rekennota’s, maar geregeld willen zij zich vergewissen van de toestand op de werf. Dan trekken zij hun veiligheidskledij aan en gaan ze letterlijk de werf op. Onder begeleiding van de studiebureaus Eurostation en TUC RAIL krijgen zij dan gedetailleerde uitleg over de vorderingen van het project, maar ook over de vaak onverwachte moeilijkheden die zich voordoen. Als de gelegenheid zich daartoe leent, zullen de volgende jaren trouwens ook werfbezoeken voor alle geïnteresseerden georganiseerd worden.