Achterin-en uitgang station vanaf 22/2 opnieuw open

Achterin-en uitgang station vanaf 22/2 opnieuw open

Vanaf zaterdag 22 februari om 6u ’s morgens wordt de achterin-en uitgang van het centrale station opnieuw opengesteld voor voetgangers. Dat is twee dagen vroeger dan verwacht.

De achteruitgang van het centrale station werd  op 14 februari een tiental dagen afgesloten. Een tijdelijke trapconstructie moest ervoor zorgen dat de reizigers veilig en comfortabel tot op de perrons geraakten. Minder mobiele reizigers konden best de ingang aan de stadszijde nemen. Deze tijdelijke situatie moest de aannemer in staat stellen om de constructie van de diepwanden voor de bouw van de stationsparking te voltooien.

 

   

 Tegen half maart moet de constructie van de diepwanden voor de toekomstige stationsparking helemaal klaar zijn. Het sluitstuk bevindt zich evenwel ter hoogte van de achteringang naar de perrons en omwille van veiligheidsredenen kan men op die plaats geen voorbijgangers toelaten. De meest voor de hand liggende oplossing bestond erin om alle treinreizigers naar de ingang aan de stadszijde te sturen, maar dat zou een te vermijden omweg betekenen.

Daarom hebben de projectleiders de aannemer gevraagd een tijdelijke oplossing te creëren. Dat gebeurt onder de vorm van een trapconstructie, die vanaf de begane grond naar perron 10 leidt. Van daar af kunnen de reizigers via de vaste trap naar de centrale gang en zo naar de andere perrons. Die situatie wordt ingevoerd op vrijdag 14 februari vanaf 20.00u en duurt wellicht tot maandag 24 februari om 05.00u.

Hoewel de trap slechts een beperkte periode blijft staan, worden er toch hoge veiligheids- en comforteisen gesteld. Het gaat meer bepaald om een erg robuuste en brede metalen constructie, met stevige leuningen en tussenplatformen. Het ruwe oppervlak van de trappen moet uitglijden voorkomen. Ook op perron 10 wordt niets aan het toeval overgelaten. Daar zullen de stationsverantwoordelijken speciale corridors afbakenen die toekomende en vertrekkende reizigersstromen gescheiden zullen houden.

Wie moeilijk trappen kan nemen, omwille van lichamelijke beperkingen, kinderwagens of een grote hoeveelheid bagage, kan best naar de ingang aan de stadszijde van het station gaan. Die route zal speciaal worden aangeduid. Ook in het station zelf zal deze tijdelijke situatie duidelijk geafficheerd worden

Tags:
,