Tangent en margaretatunnel open voor autoverkeer

Tangent Mechelen: Margaretatunnel

Tangent en margaretatunnel open voor autoverkeer

De Margaretatunnel in Mechelen is officieel open voor het autoverkeer en dat na zeven jaar werken. Om 22u zullen de eerste chauffeurs er door rijden. Met de ingebruikname van deze nieuwe route wordt een belangrijk hoofdstuk geschreven in de Mechelse mobiliteit. De verbindings- en ontsluitingsweg komt het gemotoriseerde verkeer ten goede, maar opent ook perspectieven om het verkeer in en om Mechelen anders en vooral efficiënter te organiseren. Tegelijk is de Tangent de drager van een vlotte verbinding voor voetgangers en fietsers. En hij biedt zelfs de mogelijkheid om sociaal-economische opportuniteiten te benutten. Samen met de R6 is de Tangent een van de belangrijkste verkeersinfrastructuren die de voorbije decennia in Mechelen gerealiseerd zijn. Niet alleen het Agentschap Wegen en Verkeer en de Stad Mechelen zijn erbij betrokken, maar ook de NMBS, Infrabel en De Lijn.

Een verbindingsweg tussen de afrit E19 Mechelen-Zuid en de oostelijke kant van de Mechelse stadsrand. Dat was een droom die al in de jaren ’90 op de tekentafel lag, maar die ondanks de toenemende verkeersdrukte nooit gerealiseerd werd. Tot de Vlaamse overheid, de spoorweggroep en de stad Mechelen in 2008 een samenwerkingsovereenkomst ondertekenden die vanaf dan door het leven zou gaan als het stationsprojectMechelen in Beweging. De impuls daartoe werd gegeven door de bouw van de spoorbypass, het nieuwe 3km lange dubbelspoor langsheen het station dat onder meer nodig was om de Thalys aan gepaste snelheid door Mechelen te laten rijden. Meteen een unieke kans om de totale mobiliteit in de stationsomgeving en zelfs in de volledige zuidoostelijke rand van Mechelen te hertekenen.

“Dit project is een schoolvoorbeeld van de manier waarop een lokaal bestuur de katalysator kan zijn tussen diverse overheden of overheidsbedrijven,” zegt minister van Samenleving en titelvoerend burgemeester Bart Somers. “Hier leidde dit tot een samenwerkingsovereenkomst waarin elke projectpartner zijn ambitieniveau kon formuleren en dan gezamenlijk zoeken naar de praktische uitwerking en financiering ervan.”

Realisatie modal shift

Inspelend op de tijdsgeest en de noodzaak om een modal shift te realiseren, werd de globale mobiliteit onderwerp van een uitgebreide studie. Centraal daarin staat de Tangent die verschillende functies moet vervullen. In de eerste plaats dient deze verbindingsweg om het doorgaande verkeer van de Mechelse vesten en uit het centrum te houden. Tegelijk moet de Tangent een vlotte bereikbaarheid van de ondergrondse stationsparking garanderen. Ten slotte is deze halfondergrondse weginfrastucuur ook noodzakelijk om het project Ragheno mogelijk te maken, de compleet nieuwe stadswijk voor 10.000 inwoners die Mechelen de volgende jaren tussen Leuvense Vaart en Leuvensesteenweg wil realiseren.

Vlaams minister van Openbare Werken en Mobiliteit Lydia Peeters: “Stationsomgevingen zijn de plek bij uitstek waar diverse vormen van mobiliteit samenkomen en ook op elkaar ingespeeld moeten zijn. Zeker tijdens de spitsuren moeten wij een alternatief kunnen bieden voor het autoverkeer, zowel via het openbaar vervoer als via verplaatsingen te voet of met de fiets. Ter hoogte van het Douaneplein voorzien we een Hoppingpunt om de co-mobiliteit te stimuleren. Maar ook een vlotte en veilige doorstroming van het autoverkeer is hier van groot belang. Daarom heb ik in dit project geïnvesteerd, niet alleen in de Tangent maar ook in een gloednieuw busstation en een conflictvrije fietsverbinding.”

Hindernissen overwinnen

De Tangent is met zijn 2,7km lengte en zijn twee rijvakken in elke richting een mobiliteitsstructuur die vooral een vlotte doorstroming moet garanderen, ook tijdens de spitsuren. Toch waren er heel wat hindernissen te overwinnen. Met de Leuvense Vaart en de Dijle kruisen twee waterlopen de Tangent, er zijn de spoorlijnen tussen Mechelen en Leuven en tussen Mechelen en Brussel en met de Jubellaan en de Leuvensesteenweg zijn er twee belangrijke invalswegen waar kruispunten voorzien moesten worden.

Vicky Vanmarcke, schepen van Mobiliteit: “In drukke stedelijke omgevingen is de aanleg van kruispunten altijd een uitdaging, zowel naar een goede doorstroming van het verkeer als naar veiligheid voor alle weggebruikers toe. Binnen het project Mechelen in Beweging maar ook naar toekomstige ontwikkelingen toe besteden we hier als stad veel aandacht aan. Conflictvrije kruispunten met waar mogelijk detectiesystemen voor opkomend fietsverkeer en waar mogelijk ongelijkgrondse kruisingen voor voetgangers en fietsers moeten een optimale veiligheid en goede alternering van alle verkeersstromen garanderen.”

Ondergrondse parking

De Tangent maakt het mogelijk dat pendelaars rechtstreeks de ondergrondse stationsparking voor 2.000 wagens vlot kunnen bereiken. Wie vanuit de richting Brussel komt, rijdt deze parking binnen op het niveau -3, wie vanuit de richting Antwerpen komt op -1. Deze beide toegangen sluiten ook aan op de ondergrondse kiss & ride, waardoor het bijzonder makkelijk wordt om treinreizigers op te pikken. Deze kiss &n ride bevindt zich ook net onder het toekomstige busstation, dat binnen enkele jaren aan de Arsenaalzijde van het station aangelegd wordt.

In het centrale deel van de Tangent bevindt zich de Margaretatunnel die 755m lang is en op het vlak van verkeersveiligheid aan de strengste eisen voldoet. Het ontwerp werd niet alleen voorgelegd aan de bevoegde tunnelcommissie, maar de Mechelse hulpdiensten zaten  mee aan de tekentafel.

“Met de Margaretatunnel hebben wij niet alleen de eerste echte tunnel op Mechels grondgebied, maar meteen ook een staaltje van hedendaagse techniek, gekoppeld aan gegarandeerde veiligheid”, benadrukt Patrick Princen als schepen van Openbare Werken. “Er werd geopteerd voor ledverlichting, camerabewaking, de meest gesofisticeerde branddetectie en tal van andere veiligheidsmaatregelen. Door de snelheid op de Tangent te beperken tot 50km/u, wordt de kans op ongevallen ook een pak kleiner. En langsheen de volledige Tangent wordt een groenzone aangelegd, die op drie plaatsen zelfs de vorm van een heus stadspark aanneemt.”

Klaar voor de toekomst

De Tangent is meer dan alleen maar verkeersinfrastructuur. In deze tijden waarin mobiliteit bepaalt wat er mogelijk is, is de opening van de Tangent en de Margaretatunnel het startschotvoor de realisatie van enkele nieuwe projecten.

Alexander Vandersmissen, waarnemend burgemeester: Een van de voornaamste doelstellingen van deze Tangent is het doorgaande autoverkeer weghouden van de stadzijde van de sporen. In de spits gaat het dan om meer dan 50% van het verkeer. Dat stelt ons in staat om onmiddellijk van start te gaan met het project Nieuwe Vesten, een project dat niet alleen de mobiliteit stroomlijnt, maar tegelijk ook de leefbaarheid op de vesten spectaculair verhoogt. En eens de Tangent er is, kunnen we beginnen aan de planning voor de Arsenaalverbinding, een cruciale verkeersinfrastructuur voor de ontwikkeling van de nieuwe stadswijk Ragheno.’”