Tonnagebeperking en alternerend verkeer op Leuvensesteenweg vanaf 12/4

Tonnagebeperking en alternerend verkeer op Leuvensesteenweg vanaf 12/4

Om de verdere constructie van de Fietspuzzel mogelijk te maken, voert het stationsproject Mechelen in Beweging vanaf 12 april enkele belangrijke mobiliteitsingrepen door. Zo komt er op de Leuvensesteenweg tussen Raghenoplein en Wagonstraat een tonnagebeperking tot 7,5 ton en wordt op hetzelfde traject alternerend enkelrichtingsverkeer ingevoerd. Voetgangers en fietsers krijgen dan weer de luxe om over het al afgewerkte deel van de Fietspuzzel te rijden.

De plaatsing van de fietsbrug op de Brusselsesteenweg eerder deze week is nog maar net uit het nieuws verdwenen, of er kondigt zich in het stationspoject een nieuwe blikvanger aan. De aannemer start binnenkort met de constructie van een volgend deel van de Fietspuzzel, het enorme platform dat voetgangers en fietsers op een veilige en comfortabele manier over de Leuvensesteenweg en de toekomstige Tangent moet leiden.

Het eerste deel van deze Fietspuzzel, aan de kant van het station, is zo goed als klaar. Ruim een derde van de constructie is uit de steigers en ook de aanleg van de zachte toegangshellingen zit in een laatste fase. Nu maakt aannemer Willemen zich klaar om het deel aan de kant van het Douaneplein verder af te werken. Maar dat brengt enkele belangrijke wijzigingen in de verkeersstromen met zich mee.

Niet alleen de voetgangers en fietsers moeten zich nu naar de andere kant van de Leuvensesteenweg begeven – naar de nieuwe, brede voet- en fietspaden – maar ook het autoverkeer wisselt van kant. Door de intensieve werkzaamheden en de beperkt beschikbare werfzone, is het geen sinecure om al het gemotoriseerd daar veilig voorbij te krijgen. Er blijft een 6m brede doorgang over, met aan de ene kant de betonnen constructie van de Fietspuzzel en aan de andere kant een voorlopige wand van stalen damplanken. Niet veel meer dan een smalle, hoge open sleuf. ‘De doorgang er volledig verbieden was helemaal geen optie’, legt Andy Frans van het Team Minder Hinder uit. ‘Even hebben we overwogen om enkelrichtingsverkeer in te stellen, maar ook dat zou ons met enorme problemen opgezadeld hebben. Dus werd het alternerend verkeer met de hulp van tijdelijke verkeerslichten. Enkele weken geleden hebben we onaangekondigd een test uitgevoerd en dat bleek al bij al goed mee te vallen.’

Maar daarmee zijn niet alle problemen opgelost. ‘We moeten absoluut vermijden dat de doorstroming op de Leuvensesteenweg in het gedrang komt en dat er een terugslag zou zijn tot op het Raghenoplein’, vult Andy Frans aan. ‘Daarom wordt het voor vrachtwagens van meer dan 7,5 ton verboden om van dit kleine stukje Leuvensesteenweg gebruik te maken. Sinds enkele dagen staan er op de toegangswegen tekstkarren die dit aankondigen. En er is uitgebreide signalisatie in de diepte geplaatst.’

Zwaar verkeer wordt omgeleid via Trianon en de E19. Lokaal zwaar verkeer, onder meer voor het bedrijventerrein Ragheno, kan gebruik maken van de Motstraat. Voor leveringen op de Leuvensesteenweg en in de wijk is er geen probleem. Alle bedrijven en ondernemingen blijven bereikbaar. Uitgebreide signalisatie moet dat duidelijk maken. Busverkeer mag wel door de versmalde doorgang.

Voor voetgangers en fietsers verandert er dus niets. Zij kunnen ongehinderd passeren, zij het dus wel aan de kant die tot nu toe afgesloten werd. Wat de ophaling van huisvuil, PMD en papier betreft wijzigt er evenmin iets. Bewoners van dat deel van de Leuvensesteenweg krijgen trouwens een brief in de bus waarin alle maatregelen opgesomd staan. Deze nieuwe situatie zal tot in het najaar van kracht blijven. Maar eens de werken voltooid zijn, kan iedereen wel gebruik maken van de best mogelijke verkeersinfrastructuur.