Update nachtwerk Brusselsesteenweg

Update nachtwerk Brusselsesteenweg

13/05/2016 – Er rest ons voorlopig nog één nacht werkzaamheden op de Brusselsesteenweg. Het betonnen massief dat eerder voor heel wat lawaaihinder zorgde, is volledig verwijderd. Tijdens de nacht van vrijdag 13 op zaterdag 14 mei moet de aannemer nog negen damplanken in de grond trillen. Ook dit zal voor geluidshinder zorgen, maar niet zo erg als tijdens de nacht van afgelopen dinsdag op woensdag. Een damplank in de grond bevestigen kan in een relatief kort tijdsbestek.

Alvast onze excuses voor de geluidshinder komende nacht.

11/05/2016 – De projectverantwoordelijken van het stationsproject Mechelen in Beweging wensen zich uitdrukkelijk te verontschuldigen voor de overlast die de voorbije nacht veroorzaakt werd. De nacht van dinsdag op woensdag zorgden onvoorziene moeilijkheden voor bijzonder veel lawaaihinder.

Het verwijderen van een niet eerder gedetecteerd betonnen massief in de werfzone aan de
Brusselsesteenweg, ter hoogte van de Kruisbaan, heeft in de nacht van dinsdag op woensdag voor bijzonder veel lawaai gezorgd. De aannemer is daar al geruime tijd bezig om een doorgang voor de Tangent onder de spoorlijn Mechelen – Brussel te maken. Nadat in het paasweekend een enorm betonnen brugdek werd geplaatst, moest nu aan beide zijden van dat brugdek het
spoorwegtalud verstevigd worden. Dat gebeurt door het intrillen van grote, stalen profielen.
Omwille van de veiligheidsaspecten die gepaard gaan met werken in een directe spooromgeving, kan dat alleen ’s nachts gebeuren. De buurtbewoners in de nabije omgeving waren daar vorige week per brief van verwittigd en deze mededeling werd ook via de projectwebsite en Facebook verspreid. De nacht van maandag op dinsdag verliep alles vlot en bleef de hinder binnen de perken. Maar de nacht van dinsdag op woensdag stuitten de arbeiders op een zwaar betonnen massief, waardoor de aannemer zich verplicht zag zwaarder materiaal in te zetten, met heel wat geluidshinder tot gevolg. Het lawaai was niet alleen vlakbij te horen, maar ook in grote delen van Mechelen Zuid. Heel wat omwonenden werden in hun slaap gestoord, ook uit Mechelen Zuid. Deze bewoners waren vooraf niet expliciet verwittigd, omdat het inzetten van extra zwaar materiaal niet kon voorzien worden.

Woensdagochtend 11/5 werd dan een spoedoverleg bijeen geroepen waarop beslist werd om de nacht van woensdag 11/5 op donderdag 12/5 niet te werken, maar eerst wel door middel van sonderingen het betonnen massief zo goed mogelijk in kaart te brengen. De aannemer hoopt op die manier efficiënter te kunnen werken, maar geluidsoverlast blijft onvermijdelijk. Het aanbrengen van de stalen profielen zal dan tijdens de nacht van donderdag 12/5 en vrijdag 13/5 en tijdens de nacht van vrijdag 13/5 op zaterdag 14/5 gebeuren. Al wordt alles in het werk gesteld om lawaai en trillingen zoveel mogelijk te beperken.

Nogmaals onze verontschuldigingen voor de overlast.