Vaartzijdes ‘gonzen’ van bedrijvigheid

Vaartzijdes ‘gonzen’ van bedrijvigheid

Afgelopen weken werden gigantische buispalen in de oevers van de Leuvense Vaart geheid. Eerst gebeurde dit aan de kant van de Hanswijkvaart, daarna was de Geerdegemvaart aan de beurt. Een gespecialiseerde Nederlandse firma klaart deze bijzondere klus. Deze spectaculaire operatie lokte heel wat belangstellenden. De buispalen vormen het eerste onderdeel van wat later de tangentunnel onder het kanaal moet worden. Maar de echte constructie van deze tunnel wordt ten vroegste in het najaar gestart. Eerst komt de werfzone nog onder het beheer van de nutsmaatschappijen.

Straffe cijfers

De buispalen zijn 25 meter lang en worden verticaal in Boomse klei geduwd* Ze wegen elk 21 ton* in totaal zullen 12 buispalen de tangent onder de vaart dragen

Nutsmaatschappijen nemen midden mei vaartzijdes over

Wie werkt er? Alle nutsmaatschappijen werken onder coörinatie van
Eandis en Belgacom

Wat doen ze? Ze verleggen heel wat leidingen voor gas, elektriciteit en dataverkeer

Waar? De werfzone Hanswijkvaart wordt gedurende 1 maand verlengd tot aan de Willem Geetsstraat. Werfzone Geerdegemvaart behoudt zijn grootte.

Wanneer? De nutsmaatschappijen zullen vanaf half mei tot begin 2015 bezig zijn met de leidingenkokers.