Verwijdering hinderlijke fietsen op stationsplein

Verwijdering hinderlijke fietsen op stationsplein

Een aantal maanden geleden werden de fietsenstallingen tegen perron 1 afgesloten voor de afbraak van het stationsgebouw. Ondanks er voldoende fietsenstallingen zijn onder de Postzegelbrug, de Arsenaalzijde en aan het gebouw Mondelez, worden er steeds meer fietsen wild geparkeerd. Dit is uiterst hinderlijk en wanordelijk voor de andere weggebruikers. In januaro ’22  slaan het stationsproject Mechelen in Beweging, Fietspunt, NMBS, politie en Stad Mechelen de handen in elkaar voor een grootscheepse fietsactie om foutgeparkeerde fietsen te verwijderen.

Meer info volgt.