Voorlopig geen hinder meer in de Wagonstraat

Voorlopig geen hinder meer in de Wagonstraat

Doordat het heien van funderingspalen op de werfzone aan de Wagonstraat sneller kon verlopen dat was ingeschat, zal er voorlopig geen geluidshinder meer zijn en vallen ook de trillingen weg. Voor eind augustus zal er op deze werfzone trouwens slechts beperkt gewerkt worden.

Voor de aanleg van de nieuwe spoorwegbrug over de Leuvensesteenweg moeten er in het kader van het stationsproject Mechelen in Beweging tientallen funderingspalen meters diep de grond in. De grootste deel van die palen wordt er in geheid, omdat andere methodes geen bevredigende resultaten opleverden. Het heien zorgde voor heel wat geluidsoverlast en ook de trillingen waren goed voelbaar. Om die overlast zoveel mogelijk te beperken, werd trouwens een opvallende containerwand als afscheiding tussen de werfzone en de woonhuizen van de Wagonstraat geplaatst.

Maar dankzij het intensieve werk van de voorbije weken, is de aannemer nu vroeger klaar dan gepland en is het heien voorlopig achter de rug. De eerstvolgende twee weken moeten er geen palen meer geheid worden en krijgen de buurtbewoners dus meer rust. Ook de containerwand wordt opnieuw afgebroken aan beide kanten van de Leuvense steenweg. Daarna moeten er nog wel enkele funderingspalen gemaakt worden maar wellicht kan daar een andere uitvoeringsmethode worden toegepast, zodat de hinder beperkt blijft.

Wel moeten er nog altijd spoorwerken worden uitgevoerd en dat gebeurt meestal ’s nachts. Maar die werken brengen relatief weinig overlast mee.

Binnen het stationsproject Mechelen in Beweging is een werkgroep Minder Hinder actief, die in nauw overleg met de studiebureaus, de aannemers en het stadsbestuur zoveel mogelijk oplossingen uitwerkt om de overlast te beperken. Maar helemaal uitschakelen is niet mogelijk. Tegelijk wordt bij elke hinderlijke uitvoering een zo breed mogelijke communicatie gevoerd. Voor de buurt van de Wagonstraat was dat eind mei al eens het geval – bij het begin van de grote werken – en zal dat eind deze maand hernomen worden.