Wagonstraat krijgt geluidswanden

Wagonstraat krijgt geluidswanden

De afwerking van de Tangent is in een laatste fase getreden. In de loop van het voorjaar zal deze nieuwe verbindingsweg in gebruik genomen worden.

Hoewel uit het Milieu Effecten Rapport bleek dat de bijkomende geluidshinder minimaal zal zijn, besliste men binnen het stationsproject om toch geluidswanden te voorzien. Daarover werden jullie de voorbije jaren al ingelicht.

De aannemer laat ons weten dat de plaatsing van die geluidswanden volgende week van start gaat. Dat zal beperkte hinder van geluid en trillingen met zich mee brengen. Maar er wordt alleen overdag gewerkt.

Voor verdere informatie kunt u steeds het communicatieteam contacteren.