Weekend- en nachtwerk Arsenaal

Weekend- en nachtwerk Arsenaal

Het afgelopen half jaar voerde de aannemer regelmatig weekend- en nachtwerk uit op de werfzone Arsenaal. Ook vanaf 1 september zal er opnieuw ‘s nachts en in het weekend gewerkt worden om het treinverkeer niet te hinderen. De werken worden altijd aangekondigd onder andere door het uithangen van een werfdoek. Het gaat hier om het heien van de laatste serie palen, werken aan de bovenleidingen en het plaatsen van de definitieve brugdekken door het spoorwegtallud van de lijn Mechelen-Leuven. Overdag voert de aannemer de gebruikelijke werfactiviteiten uit.

Ook in 2015 zullen er intensieve werken op deze werfzone plaatsvinden. Ze zullen steeds ruim op voorhand gecommuniceerd worden. De werken duren van vrijdagavond 23u tot maandagochtend 5u, zowel overdag als ‘s nachts. Data van mogelijk hinderlijke werken tot eind 2014:

8/9-11/9: vanaf 7u ‘s morgens worden overdag palen geheid

29 & 30/11: plaatsing van de definitieve brugdekken.

Van 6 tot en met 10 oktober – ’s nachts: bovenleidings- en kabelwerken met spoorkraan

Van 13 tot en met 17 oktober: bovenleidings- en kabelwerken met spoorkraan

Buiten deze data zal er volgens de huidige planning geen weekendwerk plaatsvinden, maar wel nachtwerkt met beperkte hinder. Meer lezen en zien over Uitvoeringsmethoden .