Fase 1 werken rotonde Koning Albertplein

Tussenfase opbraak rotonde Koning Albertplein

Fase 1 werken rotonde Koning Albertplein

De aannemer is momenteel bezig met enkele aanpassingen aan de rotonde op het stationsplein, het Koning Albertplein. Op maandag 30 januari wordt de rotonde geknipt tussen de Hendrik Consciencestraat en de Leopoldstraat. Dan is de doorgang naar de Vaartdijk via de Stationsstraat niet meer mogelijk vanaf de rotonde.

Tussenfase opbraak stationsrotonde

Verkeerscirculatie rotonde

  • Verkeer van de Leopoldstraat kan nog steeds de Postzegelbrug en de Hendrik Consciencestraat nemen.
  • Verkeer van de Postzegelbrug kan enkel nog via de Hendrik Consciencestraat verder rijden. Via de Colomastraat kan je terugrijden richting Van Kerckhovenstraat en Vaartdijk.
  • De Vaartdijk en de Stationsstraat tussen de rotonde en Vaartdijk bereik je enkel via de Van Kerckhovenstraat.
  • Voetgangers en fietsers kunnen de werven passeren.
  • De bushaltes van De Lijn op de rotonde blijven behouden.
  • Zet je iemand af aan het station? Gebruik de ondergrondse Kiss & Ride.

Werken Leopoldstraat vanaf 1 februari

Op 6 februari start aannemer Emeric D’Hollander met de aanleg van de fietspaden in de Leopoldstraat. Hiervoor worden de kasseien in de huidige parkeerstroken uitgebroken, geasfalteerd en rood geschilderd. De aannemer werkt eerst de pare kant van de straat af. In maart begint de aannemer aan de onpare kant van de straat. Hij begint aan de Willem Rosierstraat en werkt zo richting stationsplein.

Het autoverkeer kan nog steeds over 1 rijstrook richting het stationsplein rijden. Ter hoogte van garagepoorten wordt er steenslag voorzien in de opgebroken delen, zodat deze zo goed mogelijk bereikbaar blijven. Aan de kant waar de aannemer werkt, zijn er geen parkeerplaatsen meer beschikbaar. Na de werken zijn er opnieuw parkeerplaatsen. Je kan parkeren in de buurt. NMBS biedt ook voordelige maandabonnementen aan voor de stationsparking. Kijk voor de verschillende parkeeropties op www.mechelen.be/parkings.

Fietsers volgen in plaats van de Leopoldstraat een korte omleiding via de Willem Rosiersstraat en Vaartdijk.

Werkt de aannemer aan jouw kant van de straat? Dan dien je je huisvuil te verzamelen aan de huisvuilverzamelpunten in de straat. Dat doe je op hetzelfde moment als je normaal je huisvuil buitenzet.

Volgende stappen

Eens de werken aan de Leopoldstraat afgerond zijn zal het verkeer hier in twee richtingen rijden tussen de Postzegellaan en de vesten. Enkel bussen van De Lijn kunnen dan nog naar de Hendrik Consciencestraat rijden komende van de Postzegellaan. Lokaal verkeer voor de Consciencestraat rijdt dan via de Coxiestraat. Fietsers en voetgangers krijgen overal meer ruimte. We informeren je later nog over een concrete timing van deze verandering. Dat zal ten vroegste in april zijn.

Na de werken in de Leopoldstraat leggen we ook nieuwe busperrons aan bij de rotonde van het Koning Albertplein. Vervolgens is de Consciencestraat en de Colomastraat aan de beurt. Tegen de zomer zouden de werken afgerond moeten zijn.