Aanleg toegangsweg via oud spoor

Aanleg toegangsweg via oud spoor

Het stationsproject Mechelen in Beweging legt een bijkomende toegangsweg aan tot de werfzone tussen de Leuvensesteenweg en het  Dijlepad. Die toegangsweg loopt vanaf de kruising van de Smisstraat met de Locomotiefstraat parallel met de spoorlijn, dus achter de woningen van Locomotiefstraat en Tenderstraat. Op die manier kunnen we het werfverkeer zoveel mogelijk uit de woonwijk houden.

Om die nieuwe toegangsweg aan te leggen, moeten er oude sporen worden uitgebroken en moet er ook aan de bovenleidingen gewerkt worden. Deze werken hinderen het treinverkeer en moeten tijdens een zo kort mogelijke periode worden uitgevoerd. Daarom zal er ook tijdens het weekend  van 19 en 20 oktober en het weekend van 9 en 10 november 2013 gewerkt worden.