Fluvius legt bekabeling op de Hanswijkvaart vanaf 10/5

Fluvius legt bekabeling op de Hanswijkvaart vanaf 10/5

Netwerkbeheerder FLUVIUS moet op de Hanswijkvaart bekabeling aanleggen naar de hoogspanningscabine. Om dat mogelijk te maken, moet in het midden van de rijbaan een put gegraven worden.

HINDER

Dat brengt uiteraard verkeershinder met zich mee:

  • Voor voetgangers en fietsers is er geen hinder,
  • maar het gemotoriseerd verkeer moet over een versmalde rijbaan.
  • Daarom worden er tijdelijke verkeerslichten voorzien, waarbij het autoverkeer beurtelings kan doorrijden. 

TIMING

Deze werken starten op 10 mei en zullen een hele week duren.